Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakeanti

Keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön sovellettavasta laista riippuen kaupparekisterimenettely on samanlainen kuin osakeyhtiöllä tai asunto-osakeyhtiöllä.

Lue ohjeet ilmoittamisesta:

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.01.2019