Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutosilmoitus paperilomakkeella

Yhtiöjärjestyksen muutoksen voit ilmoittaa myös sähköisesti YTJ-palvelussa. Ilmoittaminen netissä on edullisempaa ja nopeampaa kuin paperilomakkeilla.

Huomio! 2.1.2019 lähtien perustettu keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ei voi ilmoittaa yhtiöjärjestyksen muutosta paperilomakkeella. Sen täytyy tehdä muutosilmoitus YTJ-palvelussa.

Lue ohje yhtiöjärjestyksen muutoksesta YTJ-palvelussa.

Mitä ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa?

Yhtiöjärjestyksen muutos maksaa 380 euroa.

Samaan hintaan voit ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia. Aputoiminimen ilmoittamisesta menee kuitenkin aina oma maksu, joka on 115 euroa/nimi. Tutustu kaupparekisterin hinnastoon.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Tee ilmoitus Y4-lomakkeella ja 13-liitelomakkeella.

Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöoppaaseen (pdf). Sen jälkeen täytä ja tulosta lomakkeet.

Avaa: Y4-lomake ja 13-liitelomake (pdf)

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, kuten pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Kuka allekirjoittaa Y4-lomakkeen?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa jonkun muun allekirjoittamaan ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä asiakirjoja liität mukaan?

Liitä mukaan seuraavat asiakirjat:

  • käsittelymaksun kuitti
  • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.
Jos kyseessä on osittaismuutos, pöytäkirjaan merkitään muutettujen määräysten uusi sisältö kokonaisuudessaan.
  • Uusi yhtiöjärjestys, jos kyseessä on kokonaismuutos.
Toimita rekisteröitävä yhtiöjärjestys vain yhtiön rekisteröintikielellä eli suomeksi tai ruotsiksi.
  • Selvitys suostumuksista, jos yhtiöjärjestyksen muutos vaatii kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen eivätkä kaikki omistajat olleet läsnä yhtiökokouksessa.
Selvitys voi olla isännöitsijän tai hallituksen jäsenen allekirjoittama todistus siitä, että kirjallinen suostumus on saatu myös niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät olleet läsnä yhtiökokouksessa. Vaihtoehtoisesti yhtiölle annetut kirjalliset suostumukset täytyy liittää ilmoitukseen.

Yhtiöjärjestyksen liite

Toisinaan yhtiöjärjestyksessä on liite.

Liitteessä voi olla useita sivuja. Sivujen täytyy olla A4-kokoisia ja hyvätasoisia. Nimeä ja numeroi sivut tarvittaessa siten, että niistä voidaan nähdä haluttu kokonaisuus.

Huomio! Kaupparekisterin tietopalvelun paperitulosteet ovat aina mustavalkoisia. Tämän vuoksi yhtiöjärjestyksen liitteessä ei voi ilmaista värein esimerkiksi kartan eri alueita, vaan ne on ilmaistava muulla tavalla.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.01.2020