LEI-tunnuksen hakijalle

Milloin LEI-tunnus tarvitaan?


LEI on maailmanlaajuinen yhteisötunnus, joka on tarkoitettu rahoitusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tunnistamiseen. LEI-tunnuksella parannetaan rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä.

LEI on lyhennys englanninkielen sanoista Legal Entity Identifier. Tunnuksessa on 20 merkkiä, ja se perustuu ISO 17442 -standardiin. Lue lisää LEI-tunnuksesta Global Legal Entity Identifier Foundationin (GLEIF) verkkosivuilta.

Vaatimus LEI-tunnuksen käytöstä perustuu EU-lainsäädäntöön (MiFID II, MiFIR ja EMIR). EU:n arvopaperisääntely edellyttää, että rahoitusvälineisiin ja niiden johdannaisiin liittyvässä kaupankäynnin raportoinnissa yhteisöasiakkaat tunnistetaan LEI-tunnuksella. Suomessa LEI-tunnuksen käyttöä valvoo Finassivalvonta.

Tutustu tarkemmin LEI-tunnusta koskevaan EU-lainsäädäntöön Finanssivalvonnan verkkosivuilla:

PRH ei ota kantaa siihen, tarvitseeko yritys tai yhteisö LEI-tunnuksen

Voit hakea LEI-tunnusta PRH:lta. PRH ei ota kantaa siihen, tarvitseeko yritys tai yhteisö LEI-tunnuksen. Lue lisää LEI-tunnuksen hakemisesta.

Kuka voi saada LEI-tunnuksen PRH:lta?

LEI-tunnuksen voi saada yhteisö, jolla on Y-tunnus. Tunnusta eivät tarvitse vain yritykset, vaan kaikki toimeksiantoja tekevät yhteisöt, kuten rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.

Yhteisöllä voi olla vain yksi LEI-tunnus.

Sivuliike ei voi toistaiseksi saada LEI-tunnusta PRH:lta.

Yksityishenkilö ei voi saada LEI-tunnusta.

Mihin LEI-tunnusta tarvitaan?

LEI-tunnusta tarvitsevat kaikki yhteisöt, jotka antavat pankeille ja muille sijoituspalvelujen tarjoajille toimeksiantoja, jotka koskevat johdannaisia tai julkisen kaupankäynnin kohteina olevia rahoitusvälineitä. Toimeksiannot voivat koskea esimerkiksi ostoa tai myyntiä.

LEI-tunnusta edellyttäviä rahoitusvälineitä ovat esimerkiksi osakkeet, joukkovelkakirjalainat ja ETF-rahastojen rahasto-osuudet. LEI-tunnusta ei tarvita muiden sijoitusrahastojen rahasto-osuuksien lunastukseen tai merkintään tai pörssissä noteeraamattomilla osakkeilla käytävään kauppaan.

HUOMIO! Johdannaisiin liittyviin toimeksiantoihin vaaditaan LEI-tunnus 1.11.2017 alkaen (EMIR). Julkisessa kaupankäynnissä olevien rahoitusvälineiden toimeksiantoihin vaaditaan LEI-tunnus 3.1.2018 alkaen (MiFID II, MiFIR). Lue lisää Finanssivalvonnan verkkosivuilta.

Omaa LEI-tunnusta ei voi siirtää toiselle yhteisölle

LEI-tunnus on yhteisökohtainen, eikä tunnusta voi siirtää toiselle yhteisölle.

Esimerkiksi jos LEI-tunnuksen haltija sulautuu toiseen yritykseen, sulautuvan yrityksen LEI-tunnuksen voimassaolo päättyy. Jos vastaanottavalla yrityksellä ei ole ennestään LEI-tunnusta, sen täytyy hakea uusi tunnus.

Kuinka kauan LEI-tunnus on voimassa?

PRH myöntää LEI-tunnuksen vuodeksi kerrallaan. Tunnus täytyy uusia vuosittain.

PRH lähettää seuraavaa vuotta koskevan laskun noin kymmenen kuukauden kuluttua tunnuksen myöntämisestä ja uudistaa LEI-tunnuksen maksun saavuttua PRH:lle.

LEI-tunnuksen voi passivoida ja aktivoida uudelleen.

Kuinka haet LEI-tunnusta?

Hae LEI-tunnusta PRH:lta. Siirry ohjeisiin, kuinka haet LEI-tunnusta.

Tee hakemus klikkaamalla tästä
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.09.2017