Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä (ETEY)

Ohje Suomeen perustettavan eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän tai muualla rekisteröidyn etuyhtymän Suomessa olevan toimipaikan ilmoittamisesta kaupparekisteriin

Lomakkeet

  • Lomake Y1 ja liite 5 sis. henkilötietolomakkeen.. Samat lomakkeet soveltuvat sekä tilanteeseen, jossa perustettavalla etuyhtymällä on kotipaikka Suomessa että tilanteeseen, jossa muualla rekisteröidyn Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän Suomessa oleva toimipaikka ilmoitetaan kaupparekisteriin.
  • Luonnollisten henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Lue lisää.
  • Lomakkeen allekirjoittaa etuyhtymän johtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.
  • Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, kaupparekisteriviranomaiselle on toimitettava valtuutetulle annettu valtakirja alkuperäisenä (jos avoin asianajovaltakirja) tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Liitteet

  • Kun tehdään kaupparekisteriin perustamisilmoitus etuyhtymästä, jolla on kotipaikka Suomessa, tarvitaan ilmoituksen liitteeksi etuyhtymän perustamissopimus alkuperäisenä. Perustamissopimuksessa on mainittava ainakin etuyhtymän toiminimi, kotipaikka, tarkoitus, mahdollinen toimikausi ja jäseniä koskevat tiedot.
  • Muualla rekisteröidyn etuyhtymän Suomessa olevaa toimipaikkaa koskevan perusilmoituksen liitteeksi tarvitaan selvitys elinkeinolain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun edustajan asettamisesta. Lisäksi kyseiseen ilmoitukseen on liitettävä etuyhtymän kotipaikan rekisterissä olevista asiakirjoista käännökset suomeksi tai ruotsiksi.
  • Huom! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita. Lue lisää.

Käsittelymaksu

  • 380 €. Lisätietoja maksun suorittamisesta, (maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet).
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.12.2015