Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osuuskunnan tilintarkastajat

Jos osuuskunnalle on valittu tilintarkastajia, heidät on ilmoitettava kaupparekisteriin. Myös muutoksista on ilmoitettava viivytyksettä kaupparekisteriin. Voit helposti tarkistaa osuuskunnan tiedot Virre-tietopalvelusta. Vastuu ilmoituksen tekemisestä on hallituksen varsinaisilla jäsenillä ja toimitusjohtajalla.

Ilmoittaminen kaupparekisteriin

Ilmoituksen voi tehdä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla tai paperilomakkeilla.

Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

 • Avaa: Lomake Y4 (pdf, 0.3 MB), liitelomake 14A (pdf, 1.1 MB) ja henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt)
 • Kaupparekisterin lomakkeilla ilmoitetaan tilintarkastajan ja varatilintarkastajan nimi sekä syntymäaika. Erillisellä henkilötietolomakkeella ilmoitetaan nimi sekä henkilötunnus, ulkomaalaisista henkilöistä nimi sekä osoite. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai kotiosoitteita. Lue lisää henkilötunnuksesta ja kotiosoitteesta.
 • Mikäli tilintarkastajana tai varatilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö, merkitään yhteisön tiedot sekä päävastuullisen tilintarkastajan tiedot.
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Osuuskunnan kokouksen pöytäkirja yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä (ja/tai muu selvitys valinnasta, jos osuuskunnan säännöissä on määrätty muu taho valitsemaan osa tilintarkastajista).
 • Tilintarkastusyhteisön suorittamasta päävastuullisen tilintarkastajan valinnasta ei tarvitse esittää erillistä selvitystä.
 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeilla.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

 • Tilintarkastajan, hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen tai toimitusjohtajan muutosilmoitus verkossa 40 €/asia
 • Käsittelymaksu maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa.

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

 • Tilintarkastajan, toimitusjohtajan, hallituksen, prokuristien tai nimenkirjoittajien muutos:
  40 €/asia + 55 €/ilmoitus
 • Esim. Osuuskunta ilmoittaa uuden tilintarkastajan: käsittelymaksu on 95 € (40 + 55)
 • Esim. Osuuskunta ilmoittaa uuden tilintarkastajan ja hallituksen: käsittelymaksu on 135 € (40 + 40 + 55)
 • 380 €, jos samalla ilmoitetaan sääntömuutos.
 • Käsittelymaksu maksetaan etukäteen.

Siirry käsittelymaksujen hinnastoon

Siirry maksuohjeisiin

Määräaika

 • Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä.

Sähköinen ilmoitus kaupparekisteriin

Sähköinen ilmoitus tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla. Siirry ytj.fi-verkkosivustolleAvautuu uuteen välilehteen.

Vinkkejä

Onko tilintarkastaja valittava?

Katso ohje tilintarkastuksesta luopumisesta ja toiminnatarkastuksesta.

Lukumäärä

Jos osuuskuntaan valitaan vain yksi tilintarkastaja, joka ei ole tilintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi varatilintarkastaja. Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä tilintarkastajista.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 18.07.2023