Osuuskunnan tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta

Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja

Uusi osuuskuntalaki tuli voimaan 1.1.2014. Tilintarkastajana voi osuuskuntalain mukaan olla vain tilintarkastuslain mukainen ammattitilintarkastaja eli KHT- tai HTM-tilintarkastaja tai -yhteisö.

Jollei muualla laissa toisin säädetä, tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta osuuskunnassa, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

  • 1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
  • 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
  • 3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

(ks. tarkemmin osuuskuntalain 7 luku 2 §).

Osuuskunnassa on oltava osuuskunnan kokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos osuuskunnassa ei ole tilintarkastajaa ja osuuskunnan säännöissä ei määrätä toisin. Toiminnantarkastajia ei ilmoiteta rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Toiminnantarkastusta koskevia säännöksiä sovelletaan 1.1.2014 alkaviin tilikausiin.

Vanhat osuuskunnat ja toiminnantarkastajan valinta

Osuuskunta, jonka sääntöihin on ennen 1.1.2014 otettu tilintarkastajan valintaa ja tilintarkastusta koskevia määräyksiä, voi valita tilintarkastajan sijaan tai lisäksi toiminnantarkastajan, jos uuden osuuskuntalain tai tilintarkastuslain mukaan velvollisuutta tilintarkastajan valintaan ei ole.

Osuuskunta, johon ei valita tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa

Jos halutaan, että osuuskunnassa ei ole sääntöjen mukaista velvollisuutta tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valintaan, on osuuskunnan säännöistä poistettava tilintarkastajaa koskevat määräykset ja lisäksi mainittava, että osuuskunnassa ei valita toiminnantarkastajaa. Käsittelymaksu on 380 euroa.

Osuuskunta, joka on luopunut tilintarkastusvelvollisuudesta ennen 1.1.2014

Jos osuuskunnan säännöissä ennen 1.1.2014 otetun määräyksen perusteella osuuskunnalla ei ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, osuuskunta ei ole velvollinen valitsemaan toiminnantarkastajaa.