Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on osuuskuntalain mukaan vapaaehtoinen toimielin. Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä, että osuuskunnassa on toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja voidaan kuitenkin valita myös silloin, kun osuuskunnan säännöissä ei ole erillistä määräystä toimitusjohtajasta. Toimitusjohtajan valitsee yleensä hallitus.

Kaupparekisteri-ilmoitus

Ilmoituksen voi tehdä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla tai paperilomakkeilla.

Toimitusjohtajan valinta tulee ilmoittaa viivytyksettä kaupparekisteriin. Vastuussa ilmoituksen tekemisestä ovat osuuskunnan hallituksen varsinaiset jäsenet ja toimitusjohtaja. Mikäli toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen muuttuu, on muutoksista tehtävä viivytyksettä ilmoitus kaupparekisteriin. Voit helposti tarkistaa osuuskunnan tiedot Virre-tietopalvelusta.Avautuu uuteen välilehteen

Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

 • Lomake Y4 (pdf, 0.3 MB) ja liite 14A (pdf, 1.1 MB) sis. henkilötietolomakkeen (pdf, 723.9 kt)
 • Luonnollisten henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Lue lisää.
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Hallituksen kokouksen pöytäkirja yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä, mikäli hallitus on tehnyt päätöksen toimitusjohtajan valinnasta.
 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeilla.
 • Huom! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita. Lue lisää.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

 • Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan, toimitusjohtajan tai isännöitsijän sähköinen muutosilmoitus 40 €/asia
 • Käsittelymaksu maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa.

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

 • Toimitusjohtajan, hallituksen, prokuristien, nimenkirjoittajien tai tilintarkastajan muutos:
  40 €/asia + 55 €/ilmoitus
 • Esim. Osuuskunta ilmoittaa uuden toimitusjohtajan: käsittelymaksu on 95 € (40 + 55)
 • Esim. Osuuskunta ilmoittaa uuden toimitusjohtajan ja hallituksen: käsittelymaksu on 135 € (40 + 40 + 55)
 • Käsittelymaksu maksetaan etukäteen.

Siirry maksuohjeisiin

Siirry käsittelymaksujen hinnastoon

Määräaika

 • Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä

Sähköinen ilmoitus kaupparekisteriin

Sähköinen ilmoitus tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla. Siirry ytj.fi-verkkosivustolleAvautuu uuteen välilehteen.

Vinkkejä

Kelpoisuus
Toimitusjohtajana ei voi olla

 • oikeushenkilö
 • alaikäinen
 • henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu
 • konkurssissa oleva
 • liiketoimintakiellossa oleva

Ulkomaalainen

Toimitusjohtajalla (ja mahdollisella sijaisella) on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, ellei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä osuuskunnalle lupaa poiketa tästä. Mikäli toimitusjohtajaksi ilmoitetaan henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, on ilmoitukseen liitettävä lisäksi selvitystä ko. henkilön olemassaolosta. Lisätietoja, ks. luvat ETA-alueen ulkopuolisille.

Oma ilmoitus tehtävän päättymisestä

Toimitusjohtaja voi myös itse ilmoittaa tehtävänsä päättymisestä kaupparekisteriin, Ks. tehtävän päättyminen.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 18.07.2023