Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakeannin ilmoittaminen paperilomakkeella

Osakeannin voit ilmoittaa myös netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Ilmoittaminen netissä on nopeampaa ja yleensä halvempaa kuin paperilomakkeilla. Lue lisää netissä ilmoittamisesta:

Mitä ilmoittaminen maksaa paperilomakkeella?

Ilmoituksen käsittelymaksu on 295 euroa.

Yhdellä maksulla voi ilmoittaa paperilomakkeilla muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia. Esimerkiksi osakeantipäätös, uusien osakkeiden rekisteröiminen ja osakepääoman korotuksesta ilmoittaminen maksavat yhteensä 295 euroa. Aputoiminimen ilmoittamisesta menee kuitenkin aina erillinen maksu (115 euroa / nimi).

Maksa käsittelymaksu ennen kuin teet ilmoituksen, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu ennen maksamista maksuohjeisiin.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Tee ilmoitus Y4-lomakkeella ja 13-liitelomakkeella.

Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöohjeisiin.Avautuu uuteen välilehteen Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4-lomake ja 13-liitelomakeAvautuu uuteen välilehteen.

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä asioita ilmoitat 13-liitelomakkeella?

Vaihe 1: Osakeantipäätös

Ilmoita seuraavat asiat liitelomakkeen 13 kohdassa I Antipäätös / Korotuspäätös:

 • osakeantipäätöksen päivämäärä
 • uusien osakkeiden lukumäärä tai enimmäismäärä osakelajeittain.

Vaihe 2: Uusien osakkeiden rekisteröinti

Ilmoita seuraavat asiat liitelomakkeen 13 kohdassa II Uusien osakkeiden ja / tai osakepääoman korotuksen ilmoittaminen rekisteröitäväksi:

 • osakeantipäätöksen päivämäärä
 • uusien osakkeiden lukumäärä
 • osakepääoman korotusmäärä, jos uusiin osakkeisiin liittyy osakepääoman korotus.

Lopputulos ilmoitetaan kohdassa Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä korotuksen / annin jälkeen.

Mitä liitteitä tarvitset?

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Vaihe 1: Osakeantipäätös

Liitä seuraavat asiakirjat:

 • Kuitti käsittelymaksusta
 • Yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote. Hallitus voi päättää asiasta yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Tutustu ohjeeseen osakeantivaltuutuksesta.

Vaihe 2: Uusien osakkeiden rekisteröinti

Liitä mukaan seuraavat liitteet:

 • Kuitti käsittelymaksusta
 • Maksullisessa osakeannissa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osakkeiden antamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa liitelomakkeella 13.
 • Maksullisessa osakeannissa tilintarkastajan todistus siitä, että osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu, tai muu selvitys osakkeiden maksamisesta, jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa.Todistuksen voi antaa liitelomakkeella 13. Muu selvitys voi olla esimerkiksi tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta, maksuautomaatilta saatu kuitti tai yhtiön tilintarkastajan antama todistus.

Jos osakkeet on maksettu apportilla, muu selvitys voi olla apportista lausuvan tilintarkastajan antama selvitys omaisuuden siirtymisestä. Jos apporttina on kiinteistö, muu selvitys voi olla kopio kiinteistön kauppakirjasta. Kiinteistökaupan tekemisestä saat lisätietoa Maanmittauslaitokselta. Siirry maanmittauslaitos.fi-sivuille.Avautuu uuteen välilehteen

 • Maksullisessa osakeannissa tilintarkastajan lausunto, jos osakkeet on maksettu apporttiomaisuudella.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 23.08.2021