Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Ylikurssi- ja vararahaston alentaminen

Vararahastoa ja ylikurssirahastoa voidaan alentaa samaa tarkoitusta varten kuin osakepääomaa. Rahastoja ei merkitä kaupparekisteriin. Yhtiön täytyy hakea PRH:lta kuulutuksen antamista velkojille, jos velkojilla on oikeus vastustaa alentamista.

Miten teet kuulutushakemuksen netissä?

Tee hakemus netissä YTJ-palvelussa. YTJ-palvelussa tehty hakemus on edullisempi, ja se käsitellään nopeammin kuin paperihakemus.

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti). Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Palvelu ohjaa hakemuksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Liitä hakemukseen yhtiökokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Kuka allekirjoittaa kuulutushakemuksen?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa hakemuksen. Prokura ei riitä hakemuksen allekirjoittamiseen. Lue lisää YTJ-palvelussa allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään hakemuksen. Lue lisää valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Mitä kuulutuksen hakeminen maksaa netissä?

Kuulutuksen hakeminen ylikurssi- ja vararahaston alentamiseen maksaa netissä 155 euroa.

YTJ-palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa hakemuksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla.

Siirry YTJ-palveluun tekemään hakemus.Avautuu uuteen välilehteenKuulutus velkojille

PRH antaa kuulutuksen yhtiön niille velkojille, joiden saatava on syntynyt ennen kuulutuksen antamista.

Kuulutuksessa on maininta velkojan oikeudesta vastustaa ylikurssi- tai vararahaston alentamista. PRH julkaisee kuulutuksen Virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää ja rekisteröi kuulutuksen viran puolesta kaupparekisteriin.

Kuulutusten sisältöön voi tutustua Oikeusrekisterikeskuksen Kuulutusrekisterissä. Siirry Kuulutusrekisterin sivuille.Avautuu uuteen välilehteen

Yhtiön täytyy lähettää velkojille kirjallinen ilmoitus kuulutuksesta viimeistään kuukausi ennen kuulutuksessa mainittua määräpäivää. Yhtiön täytyy myös toimittaa PRH:een todistus ilmoituksen lähettämisestä viimeistään määräpäivänä.

Velkojan vastustus

Vastustus on ilmoitettava PRH:een kirjallisesti viimeistään kuulutuksessa mainittuna määräpäivänä. Jos velkoja vastustaa kuulutushakemusta, PRH ilmoittaa siitä yhtiölle viipymättä määräpäivän jälkeen. Tutustu ohjeisiin kuulutuksen vastustamisesta.

Miten haet kuulutusta paperihakemuksella?

Kirjoita vapaamuotoinen hakemus PRH:een.

Postita hakemus osoitteeseen:

PRH
Kaupparekisteri
00091 PRH

Kuka allekirjoittaa paperihakemuksen?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa hakemuksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan yksilöidystä valtakirjasta oikeaksi todistettu kopio tai alkuperäinen avoin asianajovaltakirja.

Mitä asiakirjoja liität mukaan?

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai salassa pidettäviä tietoja (kuten terveystietoja tai liikesalaisuuksia).

Liitä hakemukseen yhtiökokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana sekä kuitti käsittelymaksun suorittamisesta.

Mitä kuulutuksen hakeminen paperihakemuksella maksaa?

Kuulutuksen hakeminen ylikurssi- ja vararahaston alentamiseen maksaa 210 euroa.

Jos haet samalla useita kuulutuksia, joka kuulutuksesta menee oma maksu.

Maksa ennen kuin haet kuulutusta. Liitä mukaan kuitti maksusta. Tutustu ennen maksamista maksuohjeisiin.

Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit jättää kuulutushakemuksen sähköisesti verkkolomakkeella, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:


  1. Olet EU-maan kansalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
  2. Sinulla on käytössäsi jonkin toisen EU-maan tunnistusväline.
  3. Hakemus koskee osakeyhtiötä.


Verkkolomakkeella jätetty hakemus maksaa 155 euroa. Maksa ennen kuin haet, ja liitä kuitti hakemukseen. Lue lisää maksuohjeista.


Kirjaudu verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin.Avautuu uuteen välilehteen Kirjautuessasi valitse maa, jonka tunnistusväline sinulla on käytössäsi.


Kun olet kirjautunut, valitse, että kyse on osakeyhtiön muutosilmoitus (ulkomaalaisen tunnistustapa). Anna yrityksen tiedot. Liitä laatimasi hakemus pdf-tiedostona kohtaan "Y4-lomake ja mahdollinen liitelomake ja mahdollinen henkilötietolomake", liitä lisäksi kuitti käsittelymaksusta ja muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina niille varattuihin kohtiin. Lähetä.


Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 23.02.2023