Ylikurssi- ja vararahaston alentaminen

Vararahastoa ja ylikurssirahastoa voidaan alentaa samaa tarkoitusta varten kuin osakepääomaa. Rahastoja ei merkitä kaupparekisteriin. Yhtiön täytyy hakea PRH:lta kuulutuksen antamista velkojille, jos velkojilla on oikeus vastustaa alentamista.

Mitä kuulutuksen hakeminen maksaa?

Kuulutuksen hakeminen ylikurssi- ja vararahaston alentamiseen maksaa 210 euroa.

Jos haet samalla useita kuulutuksia, joka kuulutuksesta menee oma maksu.

Maksa ennen kuin haet kuulutusta. Liitä mukaan kuitti maksusta. Tutustu ennen maksamista maksuohjeisiin.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Miten haet kuulutusta?

Kuulutusta ylikurssi- ja vararahaston alentamiseen ei voi hakea netissä. Kirjoita vapaamuotoinen hakemus PRH:een.

Postita hakemus osoitteeseen:

PRH
Kaupparekisteri
00091 PRH

Kuka allekirjoittaa hakemuksen?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa hakemuksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan yksilöidystä valtakirjasta oikeaksi todistettu kopio tai alkuperäinen avoin asianajovaltakirja.

Mitä asiakirjoja liität mukaan?

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Liitä hakemukseen yhtiökokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Kuulutus velkojille

PRH antaa kuulutuksen yhtiön niille velkojille, joiden saatava on syntynyt ennen kuulutuksen antamista.

Kuulutuksessa on maininta velkojan oikeudesta vastustaa ylikurssi- tai vararahaston alentamista. PRH julkaisee kuulutuksen Virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää ja rekisteröi kuulutuksen viran puolesta kaupparekisteriin.

Kuulutusten sisältöön voi tutustua Oikeusrekisterikeskuksen Kuulutusrekisterissä. Siirry Kuulutusrekisterin sivuille.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Yhtiön täytyy lähettää velkojille kirjallinen ilmoitus kuulutuksesta viimeistään kuukausi ennen kuulutuksessa mainittua määräpäivää. Yhtiön täytyy myös toimittaa PRH:een todistus ilmoituksen lähettämisestä viimeistään määräpäivänä.

Velkojan vastustus

Vastustus on ilmoitettava PRH:een kirjallisesti viimeistään kuulutuksessa mainittuna määräpäivänä. Jos velkoja vastustaa kuulutushakemusta, PRH ilmoittaa siitä yhtiölle viipymättä määräpäivän jälkeen. Tutustu ohjeisiin kuulutuksen vastustamisesta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.10.2017