Yhtiöjärjestykseen perustuva osakeyhtiön edustaminen

Yleisimmät edustamismääräykset

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiötä edustaa hallitus. Toimitusjohtaja edustaa osakeyhtiötä asiassa, joka kuuluu hänen tehtäviinsä. Yhtiöjärjestykseen voidaan myös ottaa määräys, jonka mukaan hallituksen jäsenellä tai toimitusjohtajalla on oikeus edustaa yhtiötä.

Yhtiöjärjestyksissä yleisesti käytettyjä edustamismääräyksiä ovat
- Yhtiötä edustaa hallitus
- Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä

Esimerkkilista edustamismääräyksistä

Osakeyhtiö voi myös käyttää yllämainituista esimerkeistä poikkeavaa edustamismääräystä yhtiöjärjestyksessään. Oheisessa listassa on lueteltu erilaiset vaihtoehdot yhtiöjärjestyksen edustamismääräyksistä.

Tutustu kattavaan listaukseen edustamismääräyksistä:

Lista yhtiöjärjestyksen edustamismääräyksistä (pdf, 0,2 Mt)

Yhtiön edustamisoikeus tarkistetaan sähköisten palveluiden kautta

Yhtiön asiakkaat, yhteistyökumppanit, rahoittajat ja monet muut tahot käyttävät sähköisiä palveluita (kuten PRH:n Virre-tietopalvelua) yrityksen edustamisoikeuksien tarkistamiseen. Sen vuoksi on tärkeää, että edustamistiedot ovat ajan tasalla ja sähköisissä palveluissa näkyvissä.

Joskus yhtiöt laativat edustamismääräyksen, joka ei sisälly yllä mainittuun esimerkkilistaan. Tämä ei ole kuitenkaan suositeltavaa, sillä se vaikeuttaa käytännössä yhtiön toimintaa. Näissä tilanteissa yhtiön yhtiöjärjestykseen perustuva edustamisoikeus ei näy sähköisten palveluiden kautta. Edustamisoikeudesta todetaan vain, että edustamistapa on saatavissa yhtiön asiakirjoista Patentti- ja rekisterihallituksen asiakaspalvelusta.

Nimetylle henkilölle annettu edustamisoikeus

Yhtiöjärjestyksen määräyksellä voidaan antaa hallitukselle oikeus antaa jäsenelleen, toimitusjohtajalle tai muulle nimetylle henkilölle edustamisoikeuksia. Hallitus voi kuitenkin antaa kyseisiä edustamisoikeuksia vain, jos yhtiöjärjestys tämän mahdollistaa. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä asiasta esimerkiksi seuraavalla lauseella:

- Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

Yrityksellä voi olla myös prokuristeja. Prokuroita hallitus voi antaa silloinkin, kun yhtiöjärjestys ei määrää niiden antamisesta mitään. Prokura on laajuudeltaan suppeampi kuin edustamisoikeus.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.09.2014