Osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö: Vaatimus osakepääomasta poistuu 1.7.2019

Yksityisen osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön vähimmäisosakepääomavaatimus 2 500 euroa poistuu 1.7.2019 voimaantulevilla lainmuutoksilla.

Kun osakepääomaa ei ole, kaupparekisteritiedoissa näkyy osakepääoman kohdalla nolla euroa.

Myös ennen 1.7.2019 rekisteröity yhtiö voi alentaa osakepääoman alle 2 500 euron siten kuin laissa säädetään osakepääoman alentamisesta.

Osakepääoman alentaminen alle 2 500 euron voidaan merkitä rekisteriin 1.7.2019 alkaen.

Osakeyhtiön voi perustaa ilman osakepääomaa

Lainmuutoksen myötä tulee mahdolliseksi, että osakkeista ei makseta mitään. Tällöin perustamissopimukseen osakkeesta yhtiölle maksettavaksi määräksi merkitään nolla tai todetaan, että osakkeesta ei makseta yhtiölle eikä osakkeen maksuaikaa mainita. Tällöin PRH:lle ei tarvitse toimittaa selvitystä osakkeiden merkintähinnan maksamisesta, kuten tilintarkastajan todistusta, maksukuittia tai tilintarkastajan lausuntoa apporttimaksusta.

Jos taas osakkeista maksetaan, voidaan maksettava määrä eli merkintähinta merkitä kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP). Tämä on mahdollista, jos yhtiöjärjestyksessä ei määrätä osakkeen nimellisarvosta.

Jos osakkeella on nimellisarvo, täytyy osakepääomaan aina merkitä kunkin osakkeen osalta vähintään nimellisarvoa vastaava määrä. Nimellisarvoa koskeva vaatimus koskee myös tilannetta, jossa osakepääomaa alennetaan. Siirry ohjeeseen osakkeen nimellisarvosta.

Osakeyhtiön perustaminen YTJ-palvelussa muuttuu 1.7.2019

YTJ-palvelu muuttuu siten, että osakeyhtiön perustaminen on mahdollista vain kun osakepääoma ja osakkeiden merkintähinta on nolla euroa. Ilmoitukseen ei enää tarvitse liittää selvitystä osakepääoman maksamisesta.

Muut sähköisen perustamisen edellytykset säilyvät ennallaan.

Mitä teet 30.6.2019 mennessä?

Tee valmiiksi YTJ-palvelussa oleva keskeneräinen osakeyhtiön perustamisilmoitus viimeistään 30.6.2019. Keskeneräiset perustamisilmoitukset poistuvat palvelusta 1.7.2019.

Ilmoitus on valmis käsiteltäväksi, kun sähköiset allekirjoitukset on tehty ja ilmoituksen käsittelymaksu on maksettu YTJ-palvelussa.

Lisää myös ilmoitukseen hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutus sekä tilintarkastajan todistus tai selvitys osakepääoman maksamisesta.

Siirry YTJ-palveluun tekemään keskeneräinen osakeyhtiön perustamisilmoitus valmiiksi.

Asunto-osakeyhtiö ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiö ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö perustetaan sähköisessä YTJ-palvelussa. Lainmuuutoksen jälkeenkin voidaan yhtiö perustaa ilman osakepääomaa tai osakepääomalla.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Tutustu osakeyhtiölakiin Finlex-säädöstietopankissa.
Tutustu asunto-osakeyhtiölakiin Finlex-säädöstietopankissa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.09.2019