Poistamme kaupparekisteristä tilinpäätöksen ilmoittamatta jättäneitä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia.

PRH poistaa kaupparekisteristä tilinpäätöksen ilmoittamatta jättäneitä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia

Osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy laatia tilinpäätösasiakirjat jokaiselta tilikaudelta ja ilmoittaa ne kaupparekisteriin. Ilmoitus täytyy tehdä, vaikka toimintaa ei olisi harjoitettu tilikauden aikana.

Poistomenettely koskee sekä toimivia että toimimattomia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia.

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Poistomenettelyn vaiheet

 1. PRH lähettää kehotuskirjeen, jossa yritykselle annetaan kaksi viikkoa aikaa ilmoittaa tilinpäätös.
 2. Jos yritys ei ole tehnyt ilmoitusta PRH:lta saamansa kehotuskirjeen jälkeen, PRH julkaisee kehotuksen Virallisessa lehdessä ja merkitsee kehotuksen yrityksen kaupparekisteritietoihin.

  Merkintä näkyy kaupparekisteriotteella, ja PRH lähettää yritykselle päätösotteen.

  Yrityksellä on kolme (3) kuukautta aikaa ilmoittaa tilinpäätökset rekisteristä poistamisen tai selvitystilaan määräämisen uhalla. Kehotuksessa ja kaupparekisteriotteessa myös kehotetaan osakkeenomistajia tai osuuskunnan jäseniä ja muita osuudenomistajia sekä velkojia esittämään rekisteristä poistamista tai mahdollista selvitystilaan määräämistä koskevia huomautuksia.
 3. Yritys poistetaan kaupparekisteristä, jos se ei ole ilmoittanut tilinpäätöstä määräpäivään mennessä.

  Yrityksen määrääminen selvitystilaan tulee kyseeseen, jos PRH saa tiedon siitä, että osakeyhtiön tai osuuskunnan varat riittävät selvityskuluihin tai että osakkeenomistaja, velkoja tai joku muu ottaa niistä vastatakseen.
Katso kaaviokuva poistomenettelyn vaiheista.

Kaupparekisteristä poistamisen vaikutukset

Kaupparekisteristä poistettu yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Siirry lukemaan tarkemmin poistamisen vaikutuksista.

Poistomenettelyssä vuonna 2020 olevat yritykset

Erä Kehotuskirje Merkintä kaupparekisteriin
Poisto kaupparekisteristä
1 Kehotuskirjeen 7.1.2020 saaneet yritykset (pdf, 0,9 Mt)

Poistomenettelyssä vuonna 2019 olevat yritykset

Poistomenettelyssä vuonna 2018 olevat yritykset

Poistetun yrityksen palauttaminen kaupparekisteriin

Voit hakea yrityksesi palauttamista kaupparekisteriin. Palauttamisen edellytyksenä on, että yritys ilmoittaa viimeksi päättyneen tilikauden vahvistetun tilinpäätöksen rekisteröitäväksi. Hakemus täytyy tehdä viiden vuoden kuluessa yrityksen poistamisesta.

Toimi näin:

Tee kirjallinen vapaamuotoinen hakemus, jossa pyydät yrityksen palauttamista kaupparekisteriin. Hakemuksessa täytyy olla palautettavan yrityksen nimi (toiminimi) ja Y-tunnus sekä hakijan yhteystiedot.

Hakemuksen allekirjoittaa hakija tai tämän valtuuttama henkilö. Jos valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan valtakirja.

Liitä mukaan täytetty ja allekirjoitettu tilinpäätöksen rekisteröintilomake ja kopiot tilinpäätösasiakirjoista. Avaa tilinpäätöksen rekisteröintilomake (pdf).

Lähetä hakemus ja tilinpäätöksen rekisteröintilomake liitteineen skannattuina sähköpostissa osoitteeseen valvonta[at]prh.fi tai kirjepostissa osoitteeseen: Patentti- ja rekisterihallitus, Oikeudellinen yksikkö, 00091 PRH.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Rekisteristä poistaminen:

 • osakeyhtiölaki 20 luku 2 §, 4 §, 5 § ja 6 §
 • osuuskuntalaki 23 luku 2 §, 4 §, 5 § ja 6 §.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti:

 • kirjanpitolaki 3 luku 9 §
 • osakeyhtiölaki 8 luku 10 §
 • osuuskuntalaki 8 luku 10 §.

Linkit kirjanpitolakiin, osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin löytyvät Lainsäädäntöä-sivulta. Lue lisää lainsäädännöstä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.01.2020