Hälytyspalvelu

Hälytyspalvelun avulla voit automaattisesti seurata kaupparekisterissä tapahtuneita muutoksia tai säätiörekisterissä tapahtuvia muutoksia. Valitset yritykset/säätiöt, joiden tietoja haluat seurata ja ilmoitat näiden y-tunnukset PRH:lle. Lisäksi valitset, mitä muutoksia rekisteritiedoissa seurataan.

Voit valita seurannan kohteeksi joko muutoksen missä tahansa rekisteritiedoissa tai yksilöidä seurattavien muutosten kohteet seuraavista ryhmistä: yritysmuodon muutos, nimen ja rinnakkaisnimen muutos, aputoiminimen ja sen käännöksen muutos, pääoman arvon muutos, toimialan muutos, sääntöjen muutos, tilinpäätös rekisteröity, tilikauden muutos, yrityksen tilanteen muutos, muutos rooleissa. Lisäksi voidaan asettaa hälytys, jossa seurataan valitun yrityksen vireille tulevia ilmoituksia.

Säätiörekisterin hälytyspalveluissa seurattavat asiat ovat muutos kaikissa rekisteritiedoissa tai yksilöity muutoksen kohde: vuosiselvitys toimitettu, muutos säännöissä, vireille tullut asia. Hälytyspalvelulla ei voi seurata muutoksia yrityskiinnitysrekisterin tiedoissa.

Kun seurattavissa rekisteritiedoissa tapahtuu muutoksia, saat tästä tiedon sähköpostiisi. Jos muutoksia seurataan kaikissa rekisteritiedoissa, lähetetään muutoksen tapahtuessa kooste kaikista rekisteritiedoista. Jos taas seurattavat muutoksen kohteet on yksilöity, lähetetään tieto vain muuttuneesta seurattavasta rekisteritiedosta.

Hälytyspalvelulla on kiinteä aloitus- ja muutoshinta, jonka lisäksi peritään maksu jokaisesta hälytyksestä.

Täytä oheinen tilaussopimus ja toimita se meille. Ilmoita lomakkeella niiden yritysten tai säätiöiden y-tunnukset, joita haluat seurata (enintään kymmenen y-tunnusta / tilaus), sekä muutokset, joista haluat ilmoituksen sähköpostiisi. Ilmoita myös sähköpostisi tarkasti ja selkeästi kirjoitettuna.

Tilaussopimus

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.04.2017