Hälytyspalvelu

Hälytyspalvelun avulla voit automaattisesti seurata kaupparekisterissä ja säätiörekisterissä tapahtuneita muutoksia valitsemalla yritykset tai säätiöt, joiden tietoja haluat seurata ja ilmoittamalla näiden Y-tunnukset PRH:lle. Lisäksi valitset, mitä muutoksia rekisteritiedoissa seurataan.

Voit valita seurattavat muutokset

Voit valita seurannan kohteeksi joko muutoksen missä tahansa rekisteritiedoissa tai yksilöidä seurattavien muutosten kohteet seuraavista ryhmistä:

  • tilinpäätös rekisteröity
  • tilikauden muutos

Lisäksi voidaan asettaa hälytys, jossa seurataan valitun yrityksen vireille tulevia ilmoituksia.

Säätiörekisterin hälytyspalveluissa seurattavat asiat ovat muutos kaikissa rekisteritiedoissa tai yksilöity muutoksen kohde: vuosiselvitys toimitettu, muutos säännöissä, vireille tullut asia. Hälytyspalvelulla ei voi seurata muutoksia yrityskiinnitysrekisterin tiedoissa.

Muutoksista tieto sähköpostiin

Kun seurattavissa rekisteritiedoissa tapahtuu muutoksia, saat tästä tiedon sähköpostiisi. Jos muutoksia seurataan kaikissa rekisteritiedoissa, lähetetään kooste kaikista rekisteritiedoista. Jos taas seurattavat muutoksen kohteet on yksilöity, lähetetään tieto vain muuttuneesta seurattavasta rekisteritiedosta.

Hälytyspalvelulla on kiinteä aloitus- ja muutoshinta, jonka lisäksi peritään maksu jokaisesta hälytyksestä. Ks. hinnasto.

Häytyspalvelun tilaus

Yhdessä tilauksessa eli yhdellä tilauslomakkeella voi olla valittuna vain samansisältöiset seurattavat tiedot enimmillään kymmenestä y-tunnuksesta. Eli seurata voi esimerkiksi toiminimitietoja kymmenestä yrityksestä ja kaikkia muutoksia kymmenestä yrityksestä.

Jos halutaan seurata samoin kaikkia muutoksia vielä yhdestä yrityksestä, yhdennestätoista yrityksestä tulee tehdä uusi tilaus ja täyttää toinen tilauslomake. Jos haluat seurata toiminimitietoja yhdestä yrityksestä ja yhdestä yrityksestä toimialamuutoksia, tehdään kaksi tilausta, koska niissä ei ole samansisältöiset seurattavat tiedot.

Kopioi siis tilauslomaketta niin monta kertaa kuin tarvitset. Sopimukseen voi sisältyä siis useita tilauksia. Kukin tilaus tulee Sopimuksen liitteeksi. Allekirjoita jokainen tilaus.

Muutoksia palveluun voi ilmoittaa yhteyshenkilö sähköpostitse tai kirjeitse.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.12.2020