Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösilmoitus

Tilinpäätöksen ilmoittamiseen ovat aina velvollisia avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt, joiden

1. Yhtiömiehenä/ vastuunalaisena yhtiömiehenä osakeyhtiö

 • yhtiömiehenä (avoin yhtiö)/ vastuunalaisena yhtiömiehenä (ky) on osakeyhtiö
 • yhtiömiehenä/vastuunalaisena yhtiömiehenä on yllä mainittu yhtiö (=avoin yhtiö tai ky, jonka vastuunalainen yhtiömies osakeyhtiö)

2. Toiminta laajaa

Tilinpäätös on ilmoitettava myös niiden avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden, joiden päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista (kirjanpitolaki 3:9 §):

 • liikevaihto 12 000 000 €
 • taseen loppusumma 6 000 000 €
 • palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä

Lomake

Liitteet

 • Tuloslaskelma ja tase
 • Tilinpäätöksen liitetiedot
 • Toimintakertomus
 • Tilintarkastuskertomus, jos tilit on tarkastettu
 • Konsernitilinpäätös. jos yhtiö on kirjanpitolain mukaan velvollinen laatimaan ja sisällyttämään tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöksen.

Yhtiömiesten ja toimitusjohtajan on päivättä ja allekirjoitettava tilinpäätös ja mahdollinen toimintakertomus. Tilinpäätökseen on sisällytettävä tuloslaskelma ja tase edelliseltä tilikaudelta. Jos tilit on tarkastettu, tilintarkastajan on tehtävä tilinpäätökseen merkintä suorittamastaan tilintarkastuksesta. Yhtiön virallinen nimi ja y-tunnus on mainittava tilinpäätöksessä.

Käsittelymaksu

 • Tilinpäätösilmoitus on maksuton.

Ilmoitusaika

 • Ilmoitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tilinpäätöksen käsittely kaupparekisterissä

Tilinpäätösasiakirjat tarkastetaan kaupparekisterissä muodollisesti ennen rekisteröintiä. Tilinpäätöksen sisältöä ei tutkita vaan asiakirjat rekisteröidään siinä muodossa kuin ne on toimitettu. Tilinpäätöksen rekisteröinti merkitään yrityksen kaupparekisteritietoihin ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla PDF-muodossa tallennettuina kuvina. Tilinpäätöksen rekisteröinnistä ei lähetetä maksutonta kaupparekisteriotetta ilmoittajalle.


Rekisteröidyt tilinpäätösasiakirjat ovat lain mukaan julkisia ja niitä voi tilata tai katsella eri palveluissa. Asiakirjoja luovutetaan myös massaluovutuksina yrityksille ja viranomaisille. Yritykset tallentavat kuvista tilinpäätöksen tunnuslukuja ja jalostavat niistä erilaisia palveluja asiakkailleen.

Vinkkejä

Lainsäädäntö

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.12.2016