Muut yritykset ja tilinpäätösilmoitus

Tässä ohjeessa neuvotaan mitä tilinpäätösasiakirjoja keskinäisen vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen, säästöpankin, eurooppayhtiön, eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän tai hypoteekkiyhdistyksen on ilmoitettava kaupparekisteriin ja millä tavoin ilmoittaminen tapahtuu.

Ilmoitettavat tilinpäätösasiakirjat

  • Tuloslaskelma ja tase, josta on poistettu tase-erittelyt.
  • Liitetiedot, joista on poistettu erittelyt.
  • Tilintarkastuskertomus, jos tilit on tarkastettu.

Osalta yhteisöistä lisäksi:

  • Toimintakertomus ja rahoituslaskelma, mikäli yhteisöllä on laatimisvelvollisuus.
  • Konsernitilinpäätös, jos se sisältyy yhteisön tilinpäätökseen, sekä konsernitilintarkastuskertomus ja mahdollinen konsernirahoituslaskelma.
  • hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan ilmoitus tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä ja voittoa koskevasta yhteisön päätöksestä.

Tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta säädetään kirjanpitolain 3 luvussa (Valtion säädöstietopankki Finlex). Myös yritysmuotoa koskeva oma lainsäädäntö on hyvä katsoa taustaksi.

Tilinpäätöksen ilmoittaminen veroilmoituksen liitteenä

Eurooppayhtiöt, säästöpankit, keskinäiset vakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset käyttävät veroilmoituslomaketta 6B.

Verohallinto toimittaa veroilmoitusta 6B käyttävien yhteisöjen tilinpäätöksen liitteineen kaupparekisteriin. Veroilmoitukseen 6B liitetään lomake 63 (Tilinpäätöstiedot Verohallinnolle ja kaupparekisteriin). Tutustu ennen ilmoittamista Verohallinnon ohjeisiin.

Lisätietoja: Lomakkeet 6B ja 63 Verohallinnon sivuilta.

Tutustu myös tilinpäätöksen ilmoittamiseen liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin Verohallinnon sivuilla.

Tilinpäätöksen ilmoittaminen suoraan Patentti- ja rekisterihallitukselle

Jos tilinpäätös ilmoitetaan suoraan Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH), on hyvä käyttää apuna PRH:n lomaketta tilinpäätöksen rekisteröintiä varten.

Ilmoitusaika

  • Ilmoitus kaupparekisteriin on tehtävä kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Luottolaitoksen on ilmoitettava tilinpäätös ja toimintakertomus rekisteröitäväksi kahden kuukauden kuluessa taseen ja tuloslaskelman vahvistamisesta.
  • Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän osalta määräaika tilinpäätöksen ilmoittamiselle kaupparekisteriin on erilainen. Etuyhtymän on kuudessa kuukaudessa tilikauden päättymisestä toimitettava jäljennös tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta rekisteriviranomaiselle.

Huomaa kuitenkin, että veroilmoituksen antamiselle on oma määräaikansa.

Tilinpäätöstietojen käsittely kaupparekisterissä

Verohallinnon kautta tulevat asiakirjat rekisteröidään automaattisesti kaupparekisterissä. Suoraan kaupparekisteriin saapuneet tilinpäätösasiakirjat tarkastetaan muodollisesti ennen rekisteröintiä. Tilinpäätöksen sisältöä ei tutkita vaan asiakirjat rekisteröidään siinä muodossa kuin ne on toimitettu. Tilinpäätöksen rekisteröinti merkitään yrityksen kaupparekisteritietoihin ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla PDF-muodossa tallennettuina kuvina. Tilinpäätöksen rekisteröinnistä ei lähetetä maksutonta kaupparekisteriotetta ilmoittajalle


Tilinpäätösten rekisteröinnin tarkoituksena on tietojen julkistaminen. Yritysten tilinpäätösasiakirjoja voi tilata tai katsella eri palveluissa. Asiakirjoja luovutetaan myös massaluovutuksina yrityksille ja viranomaisille. Yritykset tallentavat kuvista tilinpäätöksen tunnuslukuja ja jalostavat niistä erilaisia palveluja asiakkailleen.

Lue lisää tilinpäätöksiin liittyvistä tietopalveluista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.09.2016