Poistamme kaupparekisteristä tilinpäätöksen ilmoittamatta jättäneitä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia

Osuuskunnan tilinpäätösilmoitus

Osuuskunta ilmoittaa tilinpäätöksen veroilmoituksen mukana, ja Verohallinto välittää ohjeitten mukaisesti liitetyt tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin.

Tilinpäätöstiedot täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin, vaikka osuuskunta ei harjoittaisikaan toimintaa.

Asunto-osuuskunnan ei kuitenkaan kirjanpitolain mukaan tarvitse ilmoittaa tilinpäätöstä kaupparekisteriin.

Huomio! Tilinpäätöksen ilmoittamisen laiminlyönti voi johtaa osuuskunnan poistamiseen kaupparekisteristä. Poistomenettelyyn voi joutua sekä toimimaton että toimiva osuuskunta. Lue lisää poistomenettelystä, kun tilinpäätöstä ei ole ilmoitettu.

Tilinpäätöksen ilmoittaminen veroilmoituksen liitteenä

Tee veroilmoitus sähköisesti. Nimeä ilmoituksessa tilinpäätöstiedostot Verohallinnon ohjeitten mukaisesti.

Jos annat veroilmoituksen paperimuodossa, nido tilinpäätösasiakirjat Verohallinnon ohjeitten mukaisesti.

Huomio! Ilmoita kaikki tilinpäätöstiedot kerralla veroilmoituksen mukana. Jos kaikki tilinpäätöstiedot eivät ole olleet käytettävissäsi silloin, kun veroilmoitus on annettava, täydennä veroilmoitusta jälkikäteen Verohallinnon ohjeiden mukaisesti.

Siirry Verohallinnon ohjeisiin vero.fi-sivuille.

Tilinpäätöksen ilmoittaminen suoraan kaupparekisteriin

Jos osuuskunta ilmoittaa tilinpäätöksensä suoraan kaupparekisteriin, käytä PRH:n lomaketta tilinpäätöksen rekisteröintiä varten.

Avaa: tilinpäätöksen rekisteröintilomake (pdf)

Ilmoitusaika

Ilmoitus kaupparekisteriin on tehtävä kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tilinpäätös taas on vahvistettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Huomaa kuitenkin, että veroilmoituksen antamiselle on oma määräaikansa. Siirry Verohallinnon ohjeisiin vero.fi-sivuille.

Ilmoitettavat tilinpäätösasiakirjat

  • Tuloslaskelma ja tase, josta on poistettu tase-erittelyt.
  • Liitetiedot, joista on poistettu erittelyt.
  • Hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan ilmoitus tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä ja yhtiön voittoa koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä.
  • Tilintarkastuskertomus, jos tilit on tarkastettu.

Osalta osuuskunnista lisäksi:

  • Toimintakertomus ja rahoituslaskelma, mikäli yhtiöllä on laatimisvelvollisuus.
  • Konsernitilinpäätös, jos se sisältyy yhtiön tilinpäätökseen, sekä konsernitilintarkastuskertomus ja mahdollinen konsernirahoituslaskelma.

Tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa täytyy olla päivämäärä sekä hallituksen ja mahdollisen toimitusjohtajan allekirjoitukset.

Tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta säädetään kirjanpitolain 3 luvussa ja osuuskuntalain 8 luvussa. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista:

Tilinpäätöstietojen käsittely kaupparekisterissä

Verohallinnon kautta tulevat asiakirjat rekisteröidään automaattisesti kaupparekisterissä. Suoraan kaupparekisteriin saapuneet tilinpäätösasiakirjat tarkastetaan muodollisesti ennen rekisteröintiä. Tilinpäätöksen sisältöä ei tutkita, vaan asiakirjat rekisteröidään siinä muodossa kuin ne on toimitettu.

Tilinpäätöksen rekisteröinti merkitään yrityksen kaupparekisteritietoihin ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla pdf-muodossa tallennettuina kuvina. Tilinpäätöksen rekisteröinnistä ei lähetetä maksutonta kaupparekisteriotetta ilmoittajalle.

Tilinpäätösten rekisteröinnin tarkoituksena on tietojen julkistaminen. Yritysten tilinpäätösasiakirjoja voi tilata tai katsella eri palveluissa. Asiakirjoja luovutetaan myös massaluovutuksina yrityksille ja viranomaisille. Yritykset tallentavat kuvista tilinpäätöksen tunnuslukuja ja jalostavat niistä erilaisia palveluja asiakkailleen.

Mistä pääset katsomaan tilinpäätöksiä?

Yritysten tilinpäätökset ovat julkisia ja ostettavissa PRH:n Virre-tietopalvelun tilinpäätöshausta. Siirry Virren tilinpäätöshakuun.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.01.2019