Poistamme kaupparekisteristä tilinpäätöksen ilmoittamatta jättäneitä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia

Osuuskunnan tilinpäätösilmoitus

Osuuskunnan täytyy aina ilmoittaa tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia tilikausia, vaikka osuuskunta ei ole harjoittanut toimintaa.

Asunto-osuuskunnan ei kuitenkaan kirjanpitolain mukaan tarvitse ilmoittaa tilinpäätöstä kaupparekisteriin.

Osuuskunta voi ilmoittaa tilinpäätöksen

 • suoraan kaupparekisteriin, tai
 • veroilmoituksen mukana, ja Verohallinto välittää ohjeidensa mukaisesti nimetyt tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin.

Vinkki: Näet Virre-palvelumme tilinpäätöshausta maksutta, mitkä tilinpäätökset on rekisteröity kaupparekisteriin,

Huomio! Tilinpäätöksen ilmoittamisen laiminlyönti voi johtaa osuuskunnan poistamiseen kaupparekisteristä. Poistomenettelyyn voi joutua sekä toimimaton tai toimiva osuuskunta. Lue lisää poistomenettelystä, kun tilinpäätöstä ei ole ilmoitettu

Miten ilmoitat tiedot suoraan kaupparekisteriin?

Jos osuuskunta ilmoittaa tilinpäätöksensä suoraan kaupparekisteriin, käytä PRH:n tilinpäätöksen rekisteröintilomaketta.

Kuka ilmoittaa?

Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen.

Milloin ilmoitat?

Ilmoitus kaupparekisteriin on tehtävä kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tilinpäätös taas on vahvistettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Mitkä asiakirjat tarvitset?

Tilinpäätöksen rekisteröintilomake allekirjoitettuna ja päivättynä. Lomakkeen ja ohjeen löydät verkkosivuiltamme. Avaa: tilinpäätöksen rekisteröintilomake (pdf)

Lähetä lomakkeen mukana alla luetellut tilinpäätösasiakirjat. Tilinpäätöksessä täytyy olla päivämäärä sekä hallituksen ja mahdollisen toimitusjohtajan allekirjoitukset.

 1. Tuloslaskelma
 2. Tase, josta on poistettu tase-erittelyt.
 3. Liitetiedot
 4. Hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan ilmoitus tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä ja osuuskunnan ylijäämää koskevasta osuuskunnan kokouksen päätöksestä. Ilmoita tieto tilinpäätöksen rekisteröintilomakkeella.
 5. Tilintarkastuskertomus, jos yrityksellä on tilintarkastusvelvollisuus.
 6. Toimintakertomus ja rahoituslaskelma, jos yrityksellä on laatimisvelvollisuus.
 7. Konsernitilinpäätös, jos se sisältyy yrityksen tilinpäätökseen, sekä konsernitilintarkastuskertomus ja mahdollinen konsernirahoituslaskelma.

Huomaa:

 • Jos osuuskunta ei ole velvollinen toimittamaan kaikkia edellä mainittuja asiakirjoja rekisteröitäväksi, ilmoita siitä tilinpäätöksen rekisteröintilomakkeella.
 • Jos osuuskunnalla ei ole toimintaa, ilmoita siitä tilinpäätöksen rekisteröintilomakkeella ja liitä mukaan yllä mainitut asiakirjat tuloslaskelmaa lukuun ottamatta.

Miten lähetät tiedot kaupparekisteriin?

Lähetä rekisteröintilomake ja kaikki rekisteröitävät julkiset tilinpäätösasiakirjat yhdessä lähetyksessä

 • sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteella tilinpaatokset@prh.fi tai
 • postitse osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätökset, 00091 PRH

Tilinpäätöksen ilmoittaminen veroilmoituksen liitteenä

Tee veroilmoitus sähköisesti. Nimeä ilmoituksessa tilinpäätöstiedostot Verohallinnon ohjeitten mukaisesti.

Tilinpäätöstietojen käsittely kaupparekisterissä

Verohallinnon kautta tulevat asiakirjat rekisteröidään automaattisesti kaupparekisterissä. Tilinpäätöksen sisältöä ei tutkita, vaan asiakirjat rekisteröityvät siinä muodossa kuin ne on toimitettu.

PRH tekee muodollisen tarkastuksen, kun osuuskunta ilmoittaa tilinpäätökset suoraan kaupparekisteriin PRH:n tilinpäätöslomakkeella. Tällöin poistetaan salassa pidettävät asiakirjat, kuten Verohallinnon liitteet ja tase-erittelyt.

Tilinpäätöksen rekisteröinti merkitään yrityksen kaupparekisteritietoihin ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla pdf-muodossa tallennettuina kuvina. Tilinpäätöksen rekisteröinnistä ei lähetetä kaupparekisteriotetta ilmoittajalle.

Käsittelymaksu

Tilinpäätösilmoitus on maksuton, kun ilmoitat tilinpäätöksen kahdeksan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

Viivästyneen tilinpäätöksen käsittelymaksu

Jos ilmoitat tilinpäätöksen rekisteriin myöhemmin kuin kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, käsittelymaksu on 85 euroa.

Älä maksa tilinpäätösilmoitusta etukäteen, vaan PRH lähettää laskun sen jälkeen, kun tilinpäätös on rekisteröity.

Maksua sovelletaan ensimmäisen kerran niihin tilikausiin, joiden osalta velvollisuus tilinpäätöksen ilmoittamiseen alkaa 1.1.2019.

Tilinpäätösasiakirjojen täydentäminen

Puutteellisia tilinpäätösasiakirjoja voi tarvittaessa täydentää. Täydennä tilinpäätösasiakirjoja lähettämällä kaupparekisteriin tilinpäätöksen rekisteröintilomake ja kaikki julkiset tilinpäätösasiakirjat yhdessä lähetyksessä (ei pelkkiä täydennyksiä). Näin varmistamme, että tilinpäätöstiedot rekisteröidään kokonaisuutena oikein.

Tilinpäätösasiakirjojen poistaminen

Emme poista jo toimitettuja asiakirjoja, mikäli ne eivät sisällä salassa pidettäviä tietoja.

Salaisten asiakirjojen poistamiseksi on oheistettava toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen allekirjoittama perusteltu pyyntö. Pyyntö liitetään julkisiin tilinpäätösasiakirjoihin.

Huomaa: emme poista yksittäisiä asiakirjoja, vaan pyyntöön on liitettävä korjatut tilinpäätösasiakirjat kokonaisuudessaan uudelleen.

Tilinpäätösten rekisteröinnin tarkoituksena on tietojen julkistaminen

Osuuskuntien tilinpäätökset ovat ostettavissa Virre-palvelumme tilinpäätöshausta.

Asiakirjoja luovutetaan myös massaluovutuksina yrityksille ja viranomaisille. Yritykset tallentavat kuvista tilinpäätöksen tunnuslukuja ja jalostavat niistä erilaisia palveluja asiakkailleen.

Lainsäädäntöä

Tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta säädetään kirjanpitolain 3 luvussa ja osuuskuntalain 8 luvussa.

Tutustu tarkemmin lakeihin Finlex-säädöstietopankissa:
kirjapitolain 3 luku
osuuskuntalain 8 luku

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.05.2019