Osakeyhtiön tilinpäätösilmoitus

Osakeyhtiö ilmoittaa tilinpäätöksen kaupparekisteriin joko veroilmoituksen mukana tai suoraan Patentti- ja rekisterihallitukselle. Suuri osa osakeyhtiöiden tilinpäätöksistä välittyy kaupparekisteriin Verohallinnon kautta.

Muistathan myös:

  • Osakeyhtiön on laadittava tilinpäätösasiakirjat jokaiselta tilikaudelta ja ilmoitettava ne kaupparekisteriin, vaikka toimintaa ei harjoitettaisikaan.
  • Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ei kuitenkaan kirjanpitolain mukaan tarvitse ilmoittaa tilinpäätöstä kaupparekisteriin.

Tilinpäätöksen ilmoittaminen veroilmoituksen liitteenä

Verohallinto toimittaa veroilmoitusta 6B käyttävien yhteisöjen tilinpäätöksen liitteineen kaupparekisteriin. Veroilmoitukseen 6B liitetään lomake 63 (Tilinpäätöstiedot Verohallinnolle ja kaupparekisteriin).

Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.

Tilinpäätöksen ilmoittaminen suoraan Patentti- ja rekisterihallitukselle

Jos osakeyhtiö ilmoittaa tilinpäätöksensä suoraan Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH), on hyvä käyttää apuna PRH:n lomaketta tilinpäätöksen rekisteröintiä varten.

Ilmoitettavat tilinpäätösasiakirjat

  • Tuloslaskelma ja tase, josta on poistettu tase-erittelyt.
  • Liitetiedot, joista on poistettu erittelyt.
  • Hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan ilmoitus tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä ja yhtiön voittoa koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä.
  • Tilintarkastuskertomus, jos tilit on tarkastettu.

Osalta yhtiöistä lisäksi:

  • Toimintakertomus ja rahoituslaskelma, mikäli yhtiöllä on laatimisvelvollisuus.
  • Konsernitilinpäätös, jos se sisältyy yhtiön tilinpäätökseen, sekä konsernitilintarkastuskertomus ja mahdollinen konsernirahoituslaskelma.

Tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta säädetään kirjanpitolain 3 luvussa ja osakeyhtiölain 8 luvussa.

Muistathan myös:

  • Tilinpäätös ja toimintakertomus on päivättävä.
  • Hallituksen ja mahdollisen toimitusjohtajan on allekirjoitettava tilinpäätös ja toimintakertomus.

Ilmoitusaika

Ilmoitus kaupparekisteriin on tehtävä kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tilinpäätös taas on vahvistettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Huomaa kuitenkin, että veroilmoituksen antamiselle on oma määräaikansa. Lue lisää Verohallinnon verkkosivuilta.

Tilinpäätöstietojen käsittely kaupparekisterissä

Verohallinnon kautta tulevat asiakirjat rekisteröidään automaattisesti kaupparekisterissä. Suoraan kaupparekisteriin saapuneet tilinpäätösasiakirjat tarkastetaan muodollisesti ennen rekisteröintiä. Tilinpäätöksen sisältöä ei tutkita vaan asiakirjat rekisteröidään siinä muodossa kuin ne on toimitettu. Tilinpäätöksen rekisteröinti merkitään yrityksen kaupparekisteritietoihin ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla PDF-muodossa tallennettuina kuvina. Tilinpäätöksen rekisteröinnistä ei lähetetä maksutonta kaupparekisteriotetta ilmoittajalle.


Tilinpäätösten rekisteröinnin tarkoituksena on tietojen julkistaminen. Yritysten tilinpäätösasiakirjoja voi tilata tai katsella eri palveluissa. Asiakirjoja luovutetaan myös massaluovutuksina yrityksille ja viranomaisille. Yritykset tallentavat kuvista tilinpäätöksen tunnuslukuja ja jalostavat niistä erilaisia palveluja asiakkailleen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.08.2016