Osakeyhtiön tilinpäätösilmoitus

Osakeyhtiön täytyy aina ilmoittaa tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia tilikausia, vaikka yritys ei ole harjoittanut toimintaa.

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön ei kirjanpitolain mukaan tarvitse ilmoittaa tilinpäätöstä kaupparekisteriin. Lue lisää keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä.

Osakeyhtiö voi ilmoittaa tilinpäätöksen

 • suoraan kaupparekisteriin, tai
 • veroilmoituksen mukana, ja Verohallinto välittää ohjeidensa mukaisesti nimetyt tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin.

Vinkki: Näet Virre-palvelumme tilinpäätöshausta maksutta, mitkä tilinpäätökset on rekisteröity kaupparekisteriin,

Huomio! Tilinpäätöksen ilmoittamisen laiminlyönti voi johtaa yrityksen poistamiseen kaupparekisteristä. Poistomenettelyyn voi joutua sekä toimimaton tai toimiva osakeyhtiö. Lue lisää poistomenettelystä, kun tilinpäätöstä ei ole ilmoitettu

Milloin ilmoitat?

Ilmoitus kaupparekisteriin on tehtävä kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tilinpäätös taas on vahvistettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Osakeyhtiö voi ilmoittaa tilinpäätöksen kaupparekisteriin maksutta kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos tilinpäätös toimitetaan tämän jälkeen, PRH lähettää yritykselle 85 euron laskun viivästyneen tilinpäätöksen rekisteröinnistä.Miten ilmoitat tiedot suoraan kaupparekisteriin?

Jos osakeyhtiö ilmoittaa tilinpäätöksensä suoraan kaupparekisteriin, käytä PRH:n tilinpäätöksen rekisteröintilomaketta.

Kuka ilmoittaa?

Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen.

Mitkä asiakirjat tarvitset?

Tilinpäätöksen rekisteröintilomake allekirjoitettuna ja päivättynä. Lomakkeen ja ohjeen löydät verkkosivuiltamme. Avaa: tilinpäätöksen rekisteröintilomake (pdf)

Lähetä lomakkeen mukana alla luetellut tilinpäätösasiakirjat. Tilinpäätöksessä täytyy olla päivämäärä sekä hallituksen ja mahdollisen toimitusjohtajan allekirjoitukset.

 1. Tuloslaskelma
 2. Tase, josta on poistettu tase-erittelyt.
 3. Liitetiedot
 4. Hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan ilmoitus tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä ja yrityksen voittoa koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä. Ilmoita tieto tilinpäätöksen rekisteröintilomakkeella.
 5. Tilintarkastuskertomus, jos yrityksellä on tilintarkastusvelvollisuus.
 6. Toimintakertomus ja rahoituslaskelma, jos yrityksellä on laatimisvelvollisuus.
 7. Konsernitilinpäätös, jos se sisältyy yrityksen tilinpäätökseen, sekä konsernitilintarkastuskertomus ja mahdollinen konsernirahoituslaskelma.

Huomaa:

 • Jos yritys ei ole velvollinen toimittamaan kaikkia edellä mainittuja asiakirjoja rekisteröitäväksi, ilmoita siitä tilinpäätöksen rekisteröintilomakkeella.
 • Jos yrityksellä ei ole toimintaa, ilmoita siitä tilinpäätöksen rekisteröintilomakkeella ja liitä mukaan yllä mainitut asiakirjat tuloslaskelmaa lukuun ottamatta.

Miten lähetät tiedot kaupparekisteriin?

Lähetä rekisteröintilomake ja kaikki rekisteröitävät julkiset tilinpäätösasiakirjat yhdessä lähetyksessä

 • sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteella tilinpaatokset@prh.fi tai
 • postitse osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätökset, 00091 PRH

Tilinpäätöksen ilmoittaminen veroilmoituksen liitteenä

Tee veroilmoitus sähköisesti. Nimeä ilmoituksessa tilinpäätöstiedostot Verohallinnon ohjeitten mukaisesti.

Tilinpäätöstietojen käsittely kaupparekisterissä

Verohallinnon kautta tulevat asiakirjat rekisteröidään automaattisesti kaupparekisterissä. Tilinpäätöksen sisältöä ei tutkita, vaan asiakirjat rekisteröityvät siinä muodossa kuin ne on toimitettu.

PRH tekee muodollisen tarkastuksen, kun yritys ilmoittaa tilinpäätökset suoraan kaupparekisteriin PRH:n tilinpäätöslomakkeella. Tällöin poistetaan salassa pidettävät asiakirjat, kuten Verohallinnon liitteet ja tase-erittelyt.

Tilinpäätöksen rekisteröinti merkitään yrityksen kaupparekisteritietoihin ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla pdf-muodossa tallennettuina kuvina.

Käsittelymaksu

Tilinpäätösilmoitus on maksuton, kun ilmoitat tilinpäätöksen kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

Viivästyneen tilinpäätöksen käsittelymaksu

Jos ilmoitat tilinpäätöksen rekisteriin myöhemmin kuin kahdeksan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, käsittelymaksu on 85 euroa.

Älä maksa tilinpäätösilmoitusta etukäteen, vaan PRH lähettää laskun sen jälkeen kun tilinpäätös on rekisteröity.

Maksua sovelletaan ensimmäisen kerran niihin tilikausiin, joiden osalta velvollisuus tilinpäätöksen ilmoittamiseen alkaa 1.1.2019.

Tilinpäätösasiakirjojen täydentäminen

Puutteellisia tilinpäätösasiakirjoja voi tarvittaessa täydentää. Täydennä tilinpäätösasiakirjoja lähettämällä kaupparekisteriin tilinpäätöksen rekisteröintilomake ja kaikki julkiset tilinpäätösasiakirjat yhdessä lähetyksessä (ei pelkkiä täydennyksiä). Näin varmistamme, että tilinpäätöstiedot rekisteröidään kokonaisuutena oikein.

Tilinpäätösasiakirjojen poistaminen

Emme poista jo toimitettuja asiakirjoja, mikäli ne eivät sisällä salassa pidettäviä tietoja.

Salaisten asiakirjojen poistamiseksi on oheistettava toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen allekirjoittama perusteltu pyyntö. Pyyntö liitetään julkisiin tilinpäätösasiakirjoihin.

Huomaa: emme poista yksittäisiä asiakirjoja, vaan pyyntöön on liitettävä korjatut tilinpäätösasiakirjat kokonaisuudessaan uudelleen.

Tilinpäätösten rekisteröinnin tarkoituksena on tietojen julkistaminen

Yritysten tilinpäätökset ovat ostettavissa Virre-palvelumme tilinpäätöshausta.

Asiakirjoja luovutetaan myös massaluovutuksina yrityksille ja viranomaisille. Yritykset tallentavat kuvista tilinpäätöksen tunnuslukuja ja jalostavat niistä erilaisia palveluja asiakkailleen.

Lainsäädäntöä

Tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta säädetään kirjanpitolain 3 luvussa ja osakeyhtiölain 8 luvussa.

Tutustu tarkemmin lakeihin Finlex-säädöstietopankissa:

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.12.2019