Sivuliikkeen tilinpäätösilmoitus

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeet ovat kaupparekisterilain 17 a §:n perusteella velvollisia ilmoittamaan tilinpäätöksensä rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.


Vakuutusyhtiöiden, luotto- ja rahoituslaitoksen sivuliikkeiden osalta on olemassa erityissäännökset tilinpäätösten julkistamisesta niitä koskevassa lainsäädännössä.

Lomake

Liitteet

1. Euroopan yhteisön säädösten mukaan tai vastaavalla tavalla laaditut ja julkistetut tilinpäätösasiakirjat

  • Ulkomainen elinkeinonharjoittaja ilmoittaa tilinpäätösasiakirjat sellaisina, kuin ne on laadittu, tarkastettu ja julkistettu elinkeinonharjoittajan maan lainsäädännön mukaisesti.
  • Mukaan on liitettävä selvitys tilinpäätöksen vahvistamisesta, hyväksymisestä tai vastaavasta valmistumisesta.

Sivuliikkeen perustaneen ulkomaisen elinkeinonharjoittajan tai sen sivuliikkeen tilinpäätösasiakirjat on ilmoitettava suomen- tai ruotsinkielisinä tai muulla EU:n virallisella kielellä laadittuna.

2. EU:n säädösten ulkopuoliset

  • Ilmoitetaan Suomessa rekisteröidyn sivuliikkeen tilinpäätös.

Käsittelymaksu

Tilinpäätösilmoitus on maksuton, kun ilmoitat tilinpäätöksen kahdeksan 8 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

Viivästyneen tilinpäätöksen käsittelymaksu

Jos ilmoitat tilinpäätöksen rekisteriin myöhemmin kuin kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, käsittelymaksu on 85 euroa.

Älä maksa tilinpäätösilmoitusta etukäteen, vaan PRH lähettää laskun sen jälkeen, kun tilinpäätös on rekisteröity.

Maksua sovelletaan ensimmäisen kerran niihin tilikausiin, joiden osalta velvollisuus tilinpäätöksen ilmoittamiseen alkaa 1.1.2019.

Ilmoitusaika

  • Ilmoitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
  • Jos ulkomaista elinkeinonharjoittajaa koskevan, ETA-alueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukainen määräaika tilinpäätösasiakirjojen julkistamiselle on kuutta kuukautta pitempi, tilinpäätösasiakirjat on ilmoitettava rekisteröitäviksi sen valtion lainsäädännön mukaisessa määräajassa.

Tilinpäätöstietojen käsittely kaupparekisterissä

Tilinpäätösasiakirjat tarkastetaan kaupparekisterissä muodollisesti ennen rekisteröintiä ja osa käsittelystä on automatisoitua. Tilinpäätöksen sisältöä ei tutkita vaan asiakirjat rekisteröidään siinä muodossa kuin ne on toimitettu. Tilinpäätöksen rekisteröinti merkitään yrityksen kaupparekisteritietoihin ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla PDF-muodossa tallennettuina kuvina.


Rekisteröidyt tilinpäätösasiakirjat ovat lain mukaan julkisia ja niitä voi tilata tai katsella eri palveluissa. Asiakirjoja luovutetaan myös massaluovutuksina yrityksille ja viranomaisille. Yritykset tallentavat kuvista tilinpäätöksen tunnuslukuja ja jalostavat niistä erilaisia palveluja asiakkailleen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 17.10.2019