Yksityisen elinkeinonharjoittajan tilinpäätösilmoitus

Yksityisen elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava tilinpäätöksensä rekisteröitäväksi, jos päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella (1.1.2005 tai sen jälkeen alkaneet tilikaudet) on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista (kirjanpitolaki 3:9 §):

  • liikevaihto 12 000 000 €
  • taseen loppusumma 6 000 000 €
  • palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä

Lomake

Liitteet

  • Tuloslaskelma ja tase
  • Tilinpäätöksen liitetiedot
  • Toimintakertomus
  • Tilintarkastuskertomus

Elinkeinonharjoittajan on päivättävä ja allekirjoitettava tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätökseen on sisällytettävä tuloslaskelma ja tase edelliseltä tilikaudelta. Jos yksityisellä elinkeinonharjoittajalla on tilintarkastaja, niin hänen on tehtävä tilinpäätökseen merkintä suorittamastaan tilintarkastuksesta. Yksityisen elinkeinonharjoittajan virallinen nimi ja y-tunnus on mainittava tilinpäätöksessä.

Käsittelymaksu

  • Tilinpäätösilmoitus on maksuton.

Ilmoitusaika

  • Ilmoitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tilinpäätöstietojen käsittely kaupparekisterissä

Tilinpäätösasiakirjat tarkastetaan kaupparekisterissä muodollisesti ennen rekisteröintiä. Tilinpäätöksen sisältöä ei tutkita vaan asiakirjat rekisteröidään siinä muodossa kuin ne on toimitettu. Tilinpäätöksen rekisteröinti merkitään yrityksen kaupparekisteritietoihin ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla PDF-muodossa tallennettuina kuvina. Tilinpäätöksen rekisteröinnistä ei lähetetä maksutonta kaupparekisteriotetta ilmoittajalle.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.12.2016