Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösilmoitus

Kaupparekisteriin merkityn aatteellisen tai taloudellisen yhdistyksen sekä säätiön on ilmoitettava tilinpäätöksensä kaupparekisteriin julkistettavaksi, jos päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista:

  • liikevaihto 12 000 000 €
  • taseen loppusumma 6 000 000 €
  • palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä

Muista lisäksi säätiön vuosiselvitys säätiörekisteriin

Säätiöiden on kuitenkin aina ilmoitettava tilinpäätöksensä säätiörekisteriin vuosi-ilmoituksen yhteydessä, ks. säätiörekisterin ohjeet

Lomake

Liitteet

  • Tuloslaskelma ja tase
  • Tilinpäätöksen liitetiedot
  • Toimintakertomus
  • Tilintarkastuskertomus

Hallituksen tulee päivätä ja allekirjoittaa tilinpäätös ja mahdollinen toimintakertomus. Tilinpäätökseen on sisällytettävä tuloslaskelma ja tase edelliseltä tilikaudelta. Jos yhdistyksellä tai säätiöllä on tilintarkastaja, niin hänen on tehtävä tilinpäätökseen merkintä suorittamastaan tilintarkastuksesta. Yhdistyksen tai säätiön virallinen nimi ja y-tunnus on mainittava tilinpäätöksessä.

Käsittelymaksu

  • Tilinpäätösilmoitus on maksuton.

Ilmoitusaika

  • Ilmoitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tilinpäätöksen käsittely kaupparekisterissä

Tilinpäätösasiakirjat tarkastetaan kaupparekisterissä muodollisesti ennen rekisteröintiä. Tilinpäätöksen sisältöä ei tutkita vaan asiakirjat rekisteröidään siinä muodossa kuin ne on toimitettu. Tilinpäätöksen rekisteröinti merkitään yrityksen kaupparekisteritietoihin ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla PDF-muodossa tallennettuina kuvina. Tilinpäätöksen rekisteröinnistä ei lähetetä maksutonta kaupparekisteriotetta ilmoittajalle.


Rekisteröidyt tilinpäätösasiakirjat ovat lain mukaan julkisia ja niitä voi tilata tai katsella eri palveluissa. Asiakirjoja luovutetaan myös massaluovutuksina yrityksille ja viranomaisille. Yritykset tallentavat kuvista tilinpäätöksen tunnuslukuja ja jalostavat niistä erilaisia palveluja asiakkailleen.

Vinkkejä

Lainsäädäntö

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.03.2018