Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Alaikäinen ja yritystoiminta

Alaikäisen eli alle 18-vuotiaan oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa vaihtelee yritysmuodoittain.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (”toiminimi”)

15 vuotta täyttänyt alaikäinen voi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimiyrittäjä). Tämä edellyttää alaikäisen edunvalvojien suostumusta, joten kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittavat sekä alaikäinen että hänen edunvalvojansa. Alaikäisen edunvalvojina ovat hänen huoltajansa tai tuomioistuimen määräämä muu edunvalvoja.

Alaikäinen ei voi tehdä yksityisen elinkeinonharjoittajan perustamisilmoitusta netissä, vaan ilmoitus tehdään paperilomakkeella.

Jos edunvalvoja haluaisi ryhtyä harjoittamaan elinkeinoa alaikäisen puolesta tämän lukuun, edunvalvoja tarvitsisi holhousviranomaisena toimivan Digi- ja väestötietoviraston (DVV) luvan. Holhousviranomaisen (DVV) lupaa tarvitaan esimerkiksi, jos kyseessä on sellainen toiminta, jota alaikäinen ei voi harjoittaa toiminnan laadun ja laajuuden takia.

Luvasta täytyy antaa selvitys kaupparekisteri-ilmoituksen liitteenä. Selvitys voi olla esimerkiksi ote myönnetystä luvasta. Huomaa: Älä lähetä otetta, jossa näkyy henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai arkaluonteisia tietoja.

Siirry ohjeeseen yksityisen elinkeinonharjoittajan perustamisilmoituksesta.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömies

Alaikäinen voi olla yhtiömies, jos hänen edunvalvojansa edustavat häntä yhtiöön liittymisessä, ja edunvalvojilla on toimenpiteeseen holhousviranomaisena toimivan Digi- ja väestötietoviraston (DVV) lupa. Edunvalvojien myötävaikutusta ja lupaa tarvitaan useimmiten myös äänettömän yhtiömiehen tehtävää varten. Holhousviranomaisen (DVV) luvasta täytyy liittää selvitys kaupparekisteri-ilmoitukseen. Selvitys voi olla esimerkiksi ote myönnetystä luvasta. Älä lähetä otetta, jossa näkyy henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai arkaluonteisia tietoja.

Jos edunvalvoja on itse yhtiömiehenä samassa yhtiössä, ei edunvalvoja voi edustaa alaikäistä yhtiösopimuksen solmimisessa. Edustaminen on kiellettyä myös, jos edunvalvojan ja alaikäisen edut ovat kyseisessä tilanteessa muuten ristiriidassa keskenään. Tällöin täytyy hakea edunvalvojan sijaista joko holhousviranomaiselta (DVV) tai tuomioistuimesta.

Siirry ohjeeseen avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustamisilmoituksesta.

Osakeyhtiö

Alaikäinen voi olla osakeyhtiön osakkeenmerkitsijä ja perustamissopimuksen allekirjoittaja seuraavissa tilanteissa:

  1. Omat työansiot: Alaikäinen voi itse merkitä osakkeet silloin, kun hän maksaa merkintähinnan omilla työansioillaan.
  2. Lahjoitustilanne, ei käytetä alaikäisen omia työansioita: Edunvalvojat merkitsevät osakkeet alaikäisen puolesta.
  3. Edunvalvojat merkitsevät osakkeita alaikäisen omaisuudella: merkintään tarvitaan holhousviranomaisena toimivan Digi- ja väestötietoviraston (DVV) lupa.
  4. Edunvalvoja on itse osakeyhtiön perustamissopimuksen allekirjoittaja tai hallituksen jäsen: edunvalvojan täytyy hakea holhousviranomaiselta (DVV) edunvalvojan sijaisen määräys. Sijainen merkitsee osakkeet alaikäisen puolesta.
  5. Edunvalvoja hankkii alaikäisen puolesta osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoja: merkintään tarvitaan holhousviranomaisen (DVV) lupa.

Huomio! Alaikäinen ei voi olla hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja.

Siirry ohjeeseen osakeyhtiön perustamisilmoituksesta.


Lisätietoja Digi- ja väestötietovirastolta

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) toimii holhousviranomaisena. Kysy holhousviranomaiselta (DVV) tarkemmat ohjeet, jos suunnitellaan alaikäisen ryhtymistä yrittäjäksi tai alaikäisen henkilön mukaantuloa johonkin yhtiöön. Lue lisää holhoustoimesta Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.06.2023