Asiakirjojen ja tietojen julkistaminen muulla kuin rekisteröintikielellä

Kaupparekisteri-ilmoitus ja sen liitteet täytyy aina tehdä joko suomeksi tai ruotsiksi. Osakeyhtiö tai julkinen osakeyhtiö voi lisäksi vapaaehtoisesti julkistaa kaupparekisteriin toimittamansa asiakirjat ja tiedot myös muilla kielillä.

Yhtiön rekisteritietoihin tulee merkintä siitä, millä muilla kielillä tietyn ilmoituksen asiakirjat ovat saatavilla.

Tietoa yhtiön muulla kielellä julkistamista asiakirjoista ja tiedoista ja maksullisia kopioita saa kaupparekisterin asiakirjatilauksista. Tutustu tarkemmin asiakirjatilauksiin.

Yhtiön asiakirjavihkoa voi myös tulla katsomaan paikan päälle PRH:n asiakaspalvelupisteeseen. Siirry yhteystietoihin.

Miten ilmoitat?

Voit tehdä ilmoituksen vain paperilomakkeilla.

Jos julkistat asiakirjoja muilla kielillä yhtiön perustamisen yhteydessä, täytä perustamisilmoitus: täytä Y1-lomake ja liitelomake 1.

Jos julkistat asiakirjoja muilla kielillä muutosilmoituksen yhteydessä tai jos ilmoitat vain muilla kielillä julkaisemisesta, tee muutosilmoitus: täytä Y4-lomake ja liitelomake 13.

Täytä Y-lomake ja liitelomake suomeksi tai ruotsiksi (rekisteröintikielellä). Merkitse lomakkeelle, millä muilla kielillä asiakirja ja tieto julkistetaan.

Täytä lisäksi lomakkeet sillä muulla kielellä, jolla yhtiö haluaa julkistaa asiakirjan tai tiedon. Jos yhtiö haluaa julkistaa asiakirjat ja tiedot useilla muilla kielillä, täytät jokaisella kielellä oman lomakkeen.

Liitä ilmoitukseen asiakirjat sillä muulla kielellä, jolla haluat sen julkistaa. Liitä lisäksi mukaan asiakirjoista kielilain mukaiset viralliset käännökset.

Mitä ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa?

Muulla kielellä julkistaminen perustamis- tai muutosilmoituksen yhteydessä sisältyy ilmoituksen hintaan.

Muulla kielellä julkistaminen ainoana ilmoitettavana asiana maksaa 95 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu ennen maksamista maksuohjeisiin.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Tutustu lainsäädäntöön

Muulla kielellä julkaisemisesta säädetään kaupparekisterilain 20. §:ssa. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.

Virallisesta käännöksestä säädetään kielilain 21. §:n 1 momentissa. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.01.2020