Asiakirjojen ja tietojen julkistaminen muulla kuin rekisteröintikielellä

Kaupparekisteri-ilmoitus ja sen liitteet on laadittava joko suomen- tai ruotsinkielellä. Tämän lisäksi osakeyhtiö tai julkinen osakeyhtiö voi vapaaehtoisesti julkistaa kaupparekisteriin toimittamansa asiakirjat ja tiedot myös muulla kielellä. Asiakirjasta ja tiedosta on tällöin toimitettava kielilain 21 §:n 1 momentissa tarkoitettu virallinen käännös. Lomakkeelle on merkittävä, että asiakirja ja tieto halutaan julkistaa muulla kuin ilmoituksen kielellä sekä yksilöitävä käytettävä kieli. Lomakkeet on täytettävä rekisteröintikielen lisäksi julkistamiskielellä.

Yrityksen rekisterimerkintöihin tulee maininta, että tiettyyn ilmoitukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavissa myös muulla kielellä kuin rekisteröintikielellä. Rekisterimerkinnästä käy myös ilmi, millä kielellä tai kielillä tietoa on saatavissa.

Kaupparekisteri-ilmoitus

Lomake

  • Kaupparekisteri-ilmoitukset tehdään lomakkeella Y1 (perusilmoitus) tai Y4 (muutosilmoitus) sekä kaupparekisterin liitelomakkeella joko suomeksi tai ruotsiksi.
  • Lomakkeelle tulee merkitä millä kielellä asiakirjat ja tiedot halutaan julkistaa. Y-lomake ja kaupparekisterin liitelomake on täytettävä rekisteröintikielellä ja toiset kappaleet lomakkeesta ja liitelomakkeesta asiakirjan ja tiedon julkistamiskielellä. Mikäli asiakirjoja ja tietoja halutaan julkistaa useilla kielillä, täytetään jokaisella kielellä omat lomakkeet.

Liitteet

  • Erikielisistä asiakirjoista ja tiedoista on toimitettava kielilain 21 §:n 1 momentissa tarkoitettu virallinen käännös.

Käsittelymaksu

  • Ilmoituksen käsittelymaksu riippuu ilmoitustyypistä, ks. hinnasto ja maksuohjeet. Asiakirjojen ja tietojen julkistaminen muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi ei maksa erikseen, jos julkistaminen tehdään muun ilmoituksen yhteydessä.
  • Jos asiakirjojen ja tietojen julkistaminen muulla kuin rekisteröintikielellä on ainoa ilmoitettava asia, on käsittelymaksu 85 euroa.

Vinkkejä

Asiaa koskevat säännökset

Kaupparekisterilaki (129/1979) 20 §
Kielilaki (423/2003) 21 § 1 mom.
Valtion säädöstietopankki FINLEX

Erikielisten asiakirjojen tietopalvelu

Yrityksen rekisteritietoihin tehdään merkintä, jos yritys on julkistanut ilmoituksen yhteydessä asiakirjoja ja tietoja muulla kielellä kuin rekisteröintikielellä. Yrityksen rekisterimerkinnät säilyvät edelleen suomen- tai ruotsinkielisinä.

Tarkempaa tietoa siitä, mitä asiakirjoja ja tietoja on julkistettu muulla kielellä kuin rekisteröintikielellä saa kaupparekisterin asiakirjatilauksista, puh. 029 509 5900. Näistä asiakirjoista ja tiedoista voi tilata maksullisia jäljennöksiä, ks. asiakirjatilaukset (tiedon etsimiseen ja asiakirjojen toimitukseen kuluu n. yksi viikko).

Yrityksen asiakirjavihkoa voi myös tulla katsomaan paikan päälle Patentti- ja rekisterihallitukseen osoitteeseen Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.06.2017