Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 2 §:ssä säädetään keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä.

Keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä voisi kuvata seuraavasti:

  • Yhtiö ei ole asunto-osakeyhtiö. Siinä on kuitenkin paljon samanlaisia piirteitä kuin asunto-osakeyhtiössä.
  • Yhtiön yhtiöjärjestyksen määräämä tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä rakennusta tai sen osaa.
  • Yhtiöjärjestys määrää, miten jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.
  • Yhtiössä ei tarvitse olla asuntoja.

Sovelletaanko yhtiöön asunto-osakeyhtiölakia vai osakeyhtiölakia?

Keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia, jollei laissa säädetä toisin.

Poikkeuksena ovat esimerkiksi seuraavat tilanteet:

  • Jos yhtiöjärjestys määrää, ettei yhtiöön sovelleta asunto-osakeyhtiölakia, yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölakia.
  • Jos yhtiöjärjestys määrää, että yhtiöön sovelletaan tiettyjä asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) määräyksiä, sovelletaan yhtiöön muilta osin osakeyhtiölakia.
  • Jos keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä koskeva perustamisilmoitus on tehty ennen 1 päivää tammikuuta 1992, yhtiöön sovelletaan kuitenkin asunto-osakeyhtiölakia vain, jos yhtiöjärjestys määrää.

Onko keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön rekisteröitävä tilinpäätös?

Asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 2 §:ssä määritellyn keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ei tarvitse ilmoittaa tilinpäätöstä kaupparekisteriin. Myöskään niiden keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden, joihin sovelletaan osakeyhtiölakia, ei tarvitse rekisteröidä tilinpäätöksiä. Lue lisää tilinpäätöksen ilmoittamisesta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.09.2018