Rekisteröintikielto

Voit halutessasi pyytää PRH:lta, että sinua ei merkitä kaupparekisteriin mihinkään yritykseen tai yhteisöön. Pyynnön tekemistä varten on oma lomakkeensa. Lataa lomake (pdf, 0,17 Mt)
Lähetä rekisteröintikieltoa koskeva pyyntö PRH:een joko suojatulla sähköpostilla tai postitse.

Suojatulla sähköpostilla:

Lähetä täytetty ja allekirjoitettu lomake skannattuna PRH:n kirjaamoon suojatulla sähköpostilla. Lue ohjeet suojatun sähköpostin lähettämisestä.

Postitse osoitteella:

Patentti- ja rekisterihallitus
Kirjaamo
00091 PRH

Jos henkilö ilmoittaa PRH:een, että häntä ei saa merkitä kaupparekisteriin, mutta jokin yritys tai yhteisö tästä huolimatta ilmoittaakin kyseisen henkilön kaupparekisteriin merkittäväksi, PRH tiedustelee rekisteröintikieltoa pyytäneeltä henkilöltä, voidaanko rekisteröinti kyseisessä tilanteessa tehdä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.03.2018