Ilmoitus toimialan täsmentämisestä

Jos yrityksesi toimiala on rekisteröity kaupparekisteriin ennen 1.1.2019, voit ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta yrityksen toimialaa koskevan täsmennyksen. Toimialan maksuton täsmennys on mahdollista vain yrityksen aiemman, kaupparekisteriin ilmoitetun toimialan puitteissa. Vastaavasti voit ilmoittaa kaupparekisteriin maksutta yrityksen aputoiminimen toimialan täsmennyksen.

Huomaa, että osakeyhtiön ilmoittaessa kaupparekisteriin toimialansa täsmennyksen, ilmoitus on maksullinen, jos yhtiöjärjestykseen tehdään samalla muita muutoksia.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus paperilomakkeella. Maksutonta ilmoitusta ei ole mahdollista tehdä netissä.

Merkitse muutosilmoituslomakkeen etusivulle selkeästi maininta "Maksuton toimialan täsmentäminen". Tee paperi-ilmoitus muutoin normaalisti noudattaen yhtiömuotokohtaisia ohjeita paperi-ilmoittamisesta.

Kun olet ilmoittamassa osakeyhtiön toimialan täsmentämistä, siirry ohjeeseen Yhtiöjärjestyksen muuttaminen paperilomakkeella.

Jos yksityinen elinkeinonharjoittaja ("toiminimi") täsmentää kaupparekisteriin aiemmin merkittyä toimialaansa, siirry ohjeeseen Paperilomakkeet yksityisen elinkeinonharjoittajan ("toiminimen") muutosilmoitusta varten.

Muiden yhtiömuotojen osalta katso verkkosivuiltamme niitä koskevat ohjeet paperi-ilmoittamisesta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.01.2019