Toiminimilain muutokseen liittyvä ilmoitus toimialan täsmentämisestä

Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessä myös toiminimilakia muutettiin. Lakimuutokset tulivat voimaan 1. toukokuuta 2019. Toiminimilain muutos mahdollistaa toiminimen rekisteröinnin kumoamisen myös osittain.

Useille yrityksille on rekisteröity kaupparekisteriin yleistoimiala tai muutoin hyvin laaja toimiala. Välttääkseen mahdollisia vaatimuksia yrityksen toiminimen osittaisesta kumoamisesta, yritys voi täsmentää sille rekisteröityä toimialaa siten, että se vastaa yrityksen tosiasiassa harjoittamaa toimintaa.

Jos yrityksesi toimiala on rekisteröity ennen 1.1.2019, voit ilmoittaa maksutta kaupparekisteriin toiminimilain muutokseen liittyvän, yrityksen toimialaa koskevan täsmennyksen. Ilmoituksen voi tehdä vain paperilomakkeella.

Huomaa, että osakeyhtiön ilmoittaessa kaupparekisteriin toimialansa täsmennyksen, ilmoitus on maksullinen, jos yhtiöjärjestykseen tehdään samalla muita muutoksia.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus paperilomakkeella. Maksutonta ilmoitusta ei ole mahdollista tehdä netissä.

Merkitse muutosilmoituslomakkeen etusivulle selkeästi maininta "Toiminimilain muutokseen liittyvä maksuton toimialan täsmentäminen". Tee paperi-ilmoitus muuten normaalisti noudattaen yhtiömuotokohtaisia ohjeita ilmoittamisesta paperilomakkeella.

Kun ilmoitat osakeyhtiön toimialan täsmentämisen, lue ohje yhtiöjärjestyksen muuttaminen paperilomakkeella.

Jos yksityinen elinkeinonharjoittaja ("toiminimi") täsmentää kaupparekisteriin aiemmin merkittyä toimialaansa, lue ohje yksityisen elinkeinonharjoittajan ("toiminimen") muutosilmoituksesta paperilomakkeella.

Muiden yhtiömuotojen osalta katso verkkosivuiltamme niitä koskevat ohjeet paperi-ilmoittamisesta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.05.2019