Vastauksia yritysten muutos- ja lopettamisilmoituksiin liittyviin kysymyksiin

Mikä on yhtiösopimuksen muutossopimus?

Voiko kaupparekisteri-ilmoituksen tehdä sähköisesti?

Miten asia merkitään muutosilmoituslomakkeille?

Olen tehnyt muutosilmoituksen kaupparekisteriin. Milloin muutos on voimassa?

Voinko seurata yritykseni kaupparekisteritietoja?

Miten ilmoitan yrityksen osoitteenmuutoksen kaupparekisteriin - riittääkö postiin tehtävä muutosilmoitus?

Olen kuulemma edelleenkin merkittynä hallituksen jäseneksi ex-puolisoni osakeyhtiön kaupparekisteritietoihin. Olen kuitenkin jo aikoja sitten eronnut koko yhtiöstä. Mikä neuvoksi?

Osakeyhtiön osakkeenomistajat ovat muuttuneet. Pitääkö asiasta tehdä muutosilmoitus kaupparekisteriin? Mistä saan tietää, ketkä omistavat yhtiön osakkeita?

Miten osakeyhtiö lopetetaan?

Miten avoin yhtiö/kommandiittiyhtiö lopetetaan?

Ajattelin lopettaa toiminnan joksikin aikaa ja jatkaa sitten myöhemmin, jos tarve vaatii. Pitääkö minun ilmoittaa tästä jonnekin ?

Miten muutan yrityksen rekisterimerkintöjen kielen?

Mikä on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö?

K: Mikä on yhtiösopimuksen muutossopimus?
V: Se on sopimus, jolla yhtiömiehet muuttavat voimassaolevaa yhtiösopimusta. Muutossopimuksella muutetaan yhtiösopimusta joko osittain tai kokonaan.

Muutossopimus on tarpeen laatia, jos esim. yhtiön yhtiömies tai -miehet vaihtuvat, yhtiön kotipaikka/toimiala/tilikausi tai muu vastaava seikka muuttuu. Muutossopimus ilmoitetaan kaupparekisteriin. Lisätietoa muutossopimuksista

K: Voiko kaupparekisteri-ilmoituksen tehdä sähköisesti?
V: Netissä voi tehdä useimpien yritysmuotojen tavallisimmat muutosilmoitukset sekä osakeyhtiön ja yksityisen elinkeinonharjoittajan ("toiminimen") perustamisilmoitukset. Lue lisää sähköisistä ilmoituksista.

K: Miten asia merkitään muutosilmoituslomakkeille?
V: Osakeyhtiön muutosilmoituslomakkeilla on valmiit laatikot, johon uuden tai muuttuneen tiedon voi täyttää. Esim. osakeyhtiön uuden hallituksen jäsenten nimet ja henkilötiedot voi täyttää liitelomakkeen nro 13 "Hallitus" -laatikkoon. Sellaiset kohdat, joihin ei tule muutoksia, jätetään tyhjiksi. Lomakkeilla on varattu tilaa myös muiden kuin lokeroissa kysyttävien muutosten ilmoittamiseen. Lomakkeiden täyttöohjeisiin kannattaa tutustua ennen lomakkeen täyttämistä.

K: Voinko seurata yritykseni kaupparekisteritietoja?
V: Kyllä. Ilmoita yrityksellesi toimiva sähköpostiosoite YTJ-palvelun kautta ja saat automaattisesti sähköpostiviestin, kun yrityksesi muutosilmoitus on saapunut kaupparekisteriin. Lisätietoja automaattisesta palvelusta.

K: Miten ilmoitan yrityksen osoitteenmuutoksen kaupparekisteriin - riittääkö postiin tehtävä muutosilmoitus?
V: Postiin tehtävä yrityksen osoitteenmuutos ei välity kaupparekisteriin. Yrityksen osoite- ja muut yhteystietomuutokset on kätevintä ilmoittaa sähköisesti YTJ-asiointipalvelun kautta. Yhteystietomuutoksen voi ilmoittaa myös Y-muutosilmoituslomakkeella (Y4, Y5 tai Y6, rasti kohtaan "vain yhteystiedot muuttuvat"). Ilmoitus on maksuton.

K: Olen kuulemma edelleenkin merkittynä hallituksen jäseneksi ex-puolisoni osakeyhtiön kaupparekisteritietoihin. Olen kuitenkin jo aikoja sitten eronnut koko yhtiöstä. Mikä neuvoksi?
V: Voit itse tehdä ilmoituksen jo tapahtuneesta erosta kaupparekisteriin. Ohjeet tehtävän päättymisen ilmoittamisesta kaupparekisteriin.

K: Osakeyhtiön osakkeenomistajat ovat muuttuneet. Pitääkö asiasta tehdä muutosilmoitus kaupparekisteriin? Mistä saan tietää, ketkä omistavat yhtiön osakkeita?
V: Kaupparekisteriin ei merkitä osakkeenomistajia. Osakkeenomistajia ei näy yhtiön kaupparekisteritiedoissa. Osakkeenomistajavaihdoksista ei tehdä muutosilmoitusta. Osakkeenomistajien vaihdokseen liittyy käytännössä usein hallituksen tai toimitusjohtajan vaihdos ja näistä tehtävä muutosilmoitus.

Osakeyhtiöillä itsellään on velvollisuus pitää osake- ja osakasluetteloa. Luettelosta on jokaisella oikeus (korvattuaan kulut) saada tietoja, ks. lisätietoja osakeyhtiölain 3 luku Valtion säädöskokoelma FINLEX. Kun osake vaihtaa omistajaa, uusi omistaja ilmoittaa saantonsa yhtiölle, joka tekee muutoksen em. luetteloihin. Tästä on tarkempia ohjeita osakeyhtiölain 3 luvussa. Pörssiyhtiöiden osakkeenomistajat ovat nähtävissä sähköisissä rekistereissä, joita pitävät pankit ja Euroclear Finland Oy (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy).

K: Miten osakeyhtiö lopetetaan?
V: Osakeyhtiötä ei voi lopettaa tai purkaa pelkällä kaupparekisteri-ilmoituksella. Purkamisesta on omat säännökset osakeyhtiölain 20 luvussa. Ks. Valtion säädötietokokoelma FINLEX.
* Purkaminen voi tapahtua erillisen selvitysmenettelyn kautta.
* Yhtiön omaisuus voidaan myös luovuttaa konkurssiin. Usein tämän prosessin lopputuloksena on yhtiön purkautuminen.
* Osakeyhtiö voi purkautua myös niin, että se fuusioituu toiseen yhtiöön tai jakautuu useaksi yhtiöksi ja samalla itse lakkaa.
* Osakeyhtiö voidaan myös tietyin edellytyksin poistaa viran puolesta rekisteristä

K: Miten avoin yhtiö/kommandiittiyhtiö lopetetaan?
V: Useimmiten kyseiset yhtiöt purkautuvat yhtiömiesten yksimielisellä sopimuksella. Näin tapahtuneen purkautumisen ilmoittamisesta on sivuillamme oma ohjeensa.

Avoin yhtiö/kommandiittiyhtiö voidaan purkaa myös selvitysmenettelyn kautta. Yhtiö voi purkautua myös konkurssin seurauksena.

Avoin yhtiö/kommandiittiyhtiö voidaan myös tietyin edellytyksin poistaa viran puolesta rekisteristä.

K: Ajattelin lopettaa toiminnan joksikin aikaa ja jatkaa sitten myöhemmin, jos tarve vaatii. Pitääkö minun ilmoittaa tästä jonnekin ?
V: Yritysten kaupparekisteritietoihin ei tehdä merkintää elinkeinotoiminnan keskeyttämisestä toistaiseksi tai määräajaksi. Kaupparekisteristä ei toisin sanoen voida nähdä, toimiiko yritys vai ei. Toiminnan keskeyttämisestä on kuitenkin ilmoitettava muutosilmoituslomakkeella verohallinnolle. Ilmoitus on maksuton. Tieto toiminnan keskeyttämisestä kirjataan yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Ks. Valtion säädötietokokoelma FINLEX, yritys- ja yhteisötietolain 12 §. Lomakkeet saat tästä.
Mikäli toimintaa myöhemmin jatketaan, on toiminnan uudelleen aloittamisesta ilmoitettava viipymättä muutosilmoituksella verohallinnolle. Ilmoitus on maksuton.

Muista kuitenkin, ettei toiminnan keskeyttäminen vapauta esimerkiksi osakeyhtiötä velvollisuudesta ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin. Lue lisää ohjeistuksesta tilinpäätöksen ilmoittajalle.

K: Miten muutan yrityksen rekisterimerkintöjen kielen?
V: Rekisterimerkintöjen kieli määräytyy yrityksen perustamisilmoituksen kielen perusteella. Yhteisöillä rekisterimerkintöjen kielen määrää yhteisösääntöjen eli yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai sääntöjen kieli. Jos yhteisösääntöjen kieltä muutetaan, päivitetään niihin perustuvat rekisterimerkinnät (esim. toimiala, kotipaikka) muutetulle kielelle.

Yrityksellä voi olla sekä suomen- että ruotsinkielisiä rekisterimerkintöjä riippuen siitä, kummalla kielellä kaupparekisteri-ilmoituksia on tehty. Muutosilmoituksen käsittelyn yhteydessä osa yrityksen rekisterimerkinnöistä voidaan yrityksen niin halutessa päivittää muutetulle kielelle. Kaikkien rekisterimerkintöjen kieltä ei nykyisessä tietojärjestelmässä kuitenkaan voi muuttaa. Perustamista ja lakimääräistä edustamista koskevien rekisterimerkintöjen kieltä ei voi muuttaa. Myöskään määräajan voimassa olevien rekisterimerkintöjen (esim. valtuutusten) kielen muuttaminen ei ole mahdollista. Osakepääomaa koskevan rekisterimerkinnän kieli voidaan muuttaa vain, jos muutosilmoitus sisältää samalla muutoksen osakepääomatietoihin. On huomattava, että päivitettyjen rekisterimerkintöjen rekisteröintipäiväksi tulee aina päivitystä vastaava päivä.

Pelkän kielen päivittämistä koskevan muutosilmoituksen, johon ei liity yhteisösääntöjen eli yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai sääntöjen kielen muutosta, käsittelymaksu on 85 euroa. Jos yhteisösääntöjen kieli on muutettu, maksu on sama kuin yhteisösääntöjen muutoksen käsittelymaksu.

Katso myös vastauksia

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.07.2017