Yleisohje ilmoituksen tekemiseen

Kaupparekisteri-ilmoitus tehdään sähköisesti tai paperilomakkeilla. Tutustu yleisohjeeseen.

Vastauksia kaupparekisteri-ilmoituksia koskeviin yleisiin kysymyksiin

Voiko ilmoituksen tehdä sähköisesti?

Mitä ilmoituksen käsittely maksaa? Milloin/minne maksetaan?

Miten kauan ilmoituksen käsittely kestää?

Mikä on aputoiminimi? Mitä sellaisen rekisteröiminen maksaa?

Mitä liitteitä pitää olla?

Mikä on Y-tunnus?

Jos valtuutan henkilön puolestani allekirjoittamaan ilmoituksen, millainen valtakirja ilmoitukseen liitetään?

Mitä selvitystä on liitettävä ilmoitukseen henkilöstä, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta?

Miten voin tarkistaa mitä tietoja minusta on merkitty kaupparekisteriin?

Voiko kaupparekisteri-ilmoittamisen laiminlyönnistä saada rangaistuksen?

K: Voiko kaupparekisteri-ilmoituksen tehdä sähköisesti?
V: Sähköinen ilmoittaminen on mahdollista useassa tilanteessa, lue lisää sähköisestä ilmoittamisesta.

K: Mitä kaupparekisteri-ilmoituksen käsittely maksaa? Milloin/minne maksetaan?
V: Ilmoitusten käsittelymaksut vaihtelevat ilmoitustyypin mukaan. Yrityksen osoite- ja yhteystietojen muutokset ovat maksuttomia, samoin elinkeinotoiminnan lopettamista tai yhteisön (esim. oy, ky, osuuskunta) purkamista koskevat ilmoitukset.
* Käsittelymaksut löytyvät kaupparekisterin hinnastosta.
* Käsittelymaksu maksetaan paperilomakkeilla ilmoitettaessa etukäteen, ja maksukuitti liitetään lomakkeeseen, ks, maksuohjeet. Sähköisessä ilmoittamisessa maksu maksetaan palvelussa. Maksu on käsittelymaksu eikä rekisteröintimaksu: jos ilmoitus käsittelyn kuluessa peruutetaan tai ilmoittaja ei esim. korjaa ilmoituksessa olevia puutteita ja ilmoitus tämän vuoksi raukeaa, ei käsittelymaksua palauteta.

K: Miten kauan ilmoituksen käsittely kestää?
V: Taustatietoa käsittelyajan arvioimiseksi löydät tästä.

k: Mikä on aputoiminimi? Mitä sellaisen rekisteröiminen maksaa?
V: Aputoiminimi on nimi, jolla yritys harjoittaa osaa toiminnastaan. Yritys voi ilmoittaa aputoiminimen tai -nimiä kaupparekisteriin jo perustamisvaiheessa tai myöhemmin muutosilmoituksella. Aputoiminimestä menee erillinen käsittelymaksu 100 €/aputoiminimi. (Lisätietoa aputoiminimistä.)

K: Mitä liitteitä pitää olla?
V: Tarvittavat liitteet löydät yritysmuotokohtaisista ohjeista sivuiltamme. Muutosilmoituksessa liitteenä pitää pääsääntöisesti olla päätös, johon ilmoitettu muutos perustuu. Jos esim. ilmoitetaan yhtiöjärjestyksen muutos, liitetään mukaan selvitys yhtiökokouksen päätöksestä (esim. oikeaksi todistettu kopio pöytäkirjasta).

Liitteet toimitetaan kaupparekisteriin yhtenä kappaleena. Yksi henkilö riittää todistamaan jäljennöksen oikeaksi. Myös pöytäkirjanotteet hyväksytään. Tietyt liitteet, kuten osakeyhtiön ja osuuskunnan perustamiskirjat ja henkilöyhtiöiden yhtiösopimukset ja niiden muutossopimukset tarvitaan alkuperäisinä. Lisätietoa alkuperäisinä toimitettavista asiakirjoista saat tästä.. Kaupparekisterin neuvonnasta voitte kysyä lisätietoja tarvittavista liitteistä (neuvonta.kaupparekisteri@prh.fi tai puh. 029 509 5900).

K: Mikä on Y-tunnus?
V: Yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) on Verohallinnon tai PRH:n antama tunnus, joka on korvannut aiemman Ly-tunnuksen ja kaupparekisterinumeron.
* Y-tunnuksessa on 7 numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki.
* Uudet yritykset saavat nykyisin vain Y-tunnuksen.

* yrityksen, joka on rekisteröity kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin tai työnantajarekisteriin, on liikekirjeissään ja lomakkeissaan mainittava yritys- ja yhteisötunnus.

K: Valtuutan Matti Meikäläisen puolestani allekirjoittamaan ilmoituksen. Millainen valtakirja tarvitaan ilmoituksen liitteeksi ?

V: Valtakirja voi olla yksilöity tai avoin asianajovaltakirja. Yksilöidyssä valtakirjassa on kerrottu, mitä valtuutettu saa tehdä. Avoimessa asianajovaltakirjassa ei sen sijaan ole mainittu erikseen valtuutuksen sisältöä. Valtakirjan on oltava päivätty ja valtuuttajan allekirjoittama. Yksilöity valtakirja liitetään ilmoitukseen oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Avoin asianajovaltakirja liitetään alkuperäisenä.

K: Kun henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan kaupparekisteriin esimerkiksi hallituksen jäseneksi, mitä asiapapereita on toimitettava selvityksenä henkilön olemassaolosta? Tarvitaanko erillistä selvitystä aina?

V: Kun ilmoitetaan tehtävään tai asemaan (esim. hallituksen jäseneksi tai toimitusjohtajaksi) merkittäväksi henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitukseen on liitettävä selvitystä kyseisen henkilön olemassaolosta, esimerkiksi oikeaksi todistettu jäljennös henkilön passista tai ajokortista. Jäljennöksen ei tarvitse olla julkisen notaarin tai muussa vastaavassa asemassa olevan henkilön oikeaksi todistama. Yksi henkilö riittää todistamaan jäljennöksen oikeaksi.

Jos henkilö on aiemmin merkitty jonkin yrityksen kaupparekisteritietoihin, ei selvitystä tarvitse enää myöhemmän ilmoituksen yhteydessä toimittaa. Erillistä selvitystä, kuten passikopioita ei tarvita niissäkään tilanteissa, joissa rekisteriin merkittäväksi ilmoitetun henkilön olemassaolo käy ilmi ilmoituksen muista liitteistä. Esimerkiksi ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen perusilmoituksen liitteenä on useimmiten ote rekisteristä, johon ulkomainen elinkeinonharjoittaja on kotimaassaan merkitty.

Tietyissä tilanteissa ETA-alueen ulkopuolella oleville henkilöille tarvitaan PRH:n myöntämä lupa toimia yrityksessä vastuu- ja johtotehtävissä. Ks. ulkomaalaisluvat.

K: Miten voin tarkistaa mitä tietoja minusta on merkitty kaupparekisteriin?

V: Henkilötietolain mukaisesti henkilö voi kaupparekisteristä tarkistaa mitä tietoja hänestä on kaupparekisteriin merkitty. Maksutta omat tiedot voi tarkistaa kerran kalenterivuodessa. Tiedot voidaan tarkistaa kaupparekisterijärjestelmästä vain niiden rekisteriin merkittyjen tehtävien ja tietojen osalta, jotka on ilmoitettu kaupparekisteriin 1.1.1994 tai sen jälkeen. Aikaisempia tietoja voi tarkistaa vain nimettyjen yritysten tiedoista.

Omia kaupparekisterissä olevia tietojaan voi tarkistaa myös sähköisesti suomi.fi-verkkopalvelun kehitysversiossa osoitteessa https://beta.suomi.fi.

Tietojen tarkistuspyyntö tehdään kirjallisesti PRH:lle. Pyynnössä mainitaan oma nimi ja henkilötunnus sekä allekirjoitetaan pyyntö ja lähetäään se osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, kaupparekisterin tietopalvelut, PL 1150, 00101 Helsinki. Tiedot lähetetään postitse henkilön kotiosoitteeseen.

Tiedot saat myös paikan päällä odottaessa asiakaspalvelustamme henkilöllisyyden todistamalla.

K: Voiko kaupparekisteri-ilmoittamisen laiminlyönnistä saada rangaistuksen?

V: Yritys- ja yhteisötietolain 19 §:ssä on säädetty ilmoituksen laiminlyöntiä koskevista seuraamuksista. Joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, voidaan tuomita, jollei teko ole vähäinen tai teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, yritys- ja yhteisötietoilmoituksen laiminlyönnistä sakkoon.

Katso myös vastauksia

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.05.2017