Asunto-osakeyhtiölakia soveltavien yhtiöiden tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta

Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja

Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7.2010. Tilintarkastajana voi asunto-osakeyhtiölakia soveltavassa yhtiössä 1.7.2010 ja sen jälkeen alkavilla tilikausilla olla vain tilintarkastuslain mukainen ammattitilintarkastaja eli KHT- tai HTM-tilintarkastaja tai –yhteisö.

Asunto-osakeyhtiölakia soveltavassa yhtiössä on oltava tilintarkastuslain mukainen tilintarkastaja, jos

  • yhtiössä on vähintään 30 osakkeenomistajien hallinnassa olevaa huoneistoa,
  • tilintarkastuslaki edellyttää tilintarkastajan valintaa tai
  • osakkeenomistajat sitä vaativat

(ks. tarkemmin asunto-osakeyhtiölain 9 luku 5 §).

Yhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin. Toiminnantarkastajia ei ilmoiteta rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Toiminnantarkastusta koskevia säännöksiä sovelletaan 1.7.2010 alkaviin tilikausiin

Vanhat yhtiöt ja toiminnantarkastajan valinta

Yhtiö, jonka yhtiöjärjestykseen on ennen 1.7.2010 otettu tilintarkastajan valintaa ja tilintarkastusta koskevia määräyksiä, voi valita tilintarkastajan sijaan tai lisäksi toiminnantarkastajan, jos uuden asunto-osakeyhtiölain tai tilintarkastuslain mukaan velvollisuutta tilintarkastajan valintaan ei ole.

Yhtiö, johon ei valita tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa

Jos halutaan, että yhtiössä ei ole yhtiöjärjestyksen mukaista velvollisuutta tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valintaan, on yhtiöjärjestyksestä poistettava tilintarkastajaa koskevat määräykset ja lisäksi mainittava, että yhtiössä ei valita toiminnantarkastajaa. Yhtiöjärjestyksen muutoksen yhteydessä on koko yhtiöjärjestys muutettava uuden asunto-osakeyhtiölain mukaiseksi. Käsittelymaksu on 380 euroa.

Yhtiö, joka on luopunut tilintarkastusvelvollisuudesta ennen 1.7.2010

Jos yhtiöjärjestykseen ennen 1.7.2010 otetun määräyksen perusteella yhtiöllä ei ole velvollisuutta
valita tilintarkastajaa, yhtiö ei ole velvollinen valitsemaan toiminnantarkastajaa.

Tarkempaa tietoa tilintarkastajista ja toiminnantarkastajista sekä malleja yhtiöjärjestysmääräyksiksi oikeusministeriön verkkosivulla.