Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tiivistelmä uudesta kaupparekisterilaista

Uusi kaupparekisterilaki tulee voimaan 1.6.2023.

Lakia sovelletaan osittain vasta vuosista 2025 ja 2026 alkaen.

Vuodesta 2026 alkaen kaikkien yritysten (paitsi yksityisten elinkeinonharjoittajien eli toiminimiyrittäjien, yhdistysten ja säätiöiden) täytyy toimittaa kaupparekisteriin perustamis-, muutos- ja lopettamisilmoitukset, tilinpäätökset ja muut kaupparekisterille annettavat tiedot sähköisesti YTJ-palvelussa.

Uutta yksityisille elinkeinonharjoittajille

Yksityisen elinkeinonharjoittajan (toiminimiyrittäjän) ei enää tarvitse rekisteröityä kaupparekisteriin, mutta halutessaan voi tehdä niin.

Kaupparekisteriin täytyy rekisteröityä, kun

  • yritystoiminnassa käytetään toiminimeä (yrityksen nimeä)
  • tilinpäätös kirjanpitolain perusteella ilmoitetaan rekisteröitäväksi
  • elinkeinoharjoittajan vakituinen asuinpaikka on Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Muutokset uudessa kaupparekisterilaissa eivät vaikuta yksityisen elinkeinonharjoittajan velvollisuuteen ilmoittautua Verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin.

Tilinpäätöksen myöhästymismaksu perustuu myöhästymisen kestoon

Jos osakeyhtiö, osuuskunta, eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta ei ilmoita tilinpäätöstä kaupparekisteriin 8 kuukauden kuluessa tilinkauden päättymisestä, PRH määrää maksun.

Maksu on 150 - 600 euroa riippuen myöhästymisen kestosta. Julkiselle osakeyhtiölle ja eurooppayhtiölle maksu on kaksinkertainen. Maksu on kaksikertainen, jos tillinpäätöstä ei ilmoiteta kahdelta tai useammalta peräkkäiseltä tilikaudelta.

PRH alkaa määrätä myöhästymismaksua vuoden 2025 alusta lähtien, jolloin maksu koskee joulukuussa 2024 ja sen jälkeen päättyvää tilikautta.

Kaupparekisteritietojen tarkistus vuosittain ja laiminlyönnistä maksu

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tarkistaa kaupparekisteriin merkityt tiedot vuosittain.

Tarkastamisvelvollisuus on myös eurooppayhtiöillä, eurooppaosuuskunnilla ja ulkomaisilla elinkeinonharjoittajilla, jotka ovat perustaneet sivuliikkeen Suomeen. Tietojen tarkistaminen tehdään YTJ-palvelussa.

Jos kaupparekisteriin merkittyjä tietoja ei tarkisteta, PRH voi määrätä laiminlyöntimaksun vuodesta 2025 alkaen. Maksu on 300 euroa. Julkisille osakeyhtiölle ja eurooppayhtiöille maksu on 600 euroa.

PRH voi määrätä laiminlyönnistä maksun, jos esimerkiksi osoite puuttuu, tilinpäätös on puutteellinen tai rekisteritiedoissa on virheitä (esimerkiksi lainvastainen hallitus, hallitus puuttuu tiedoista tai tilintarkastaja on auktorisoimaton).

Jos tietojen ilmoittamista tai tarkistusta ei ole tehty PRH:n kehotuksesta huolimatta kahden vuoden aikana, voidaan määrätä korkeintaan kolme laiminlyöntimaksua. Tällöin maksu on enintään 2 100 euroa osakeyhtiöille ja osuuskunnille. Julkisille osakeyhtiöille ja eurooppayhtiöille maksu on enintään 4 200 euroa.

Uutta edunsaajatietojen ilmoittamisessa

Rahanpesulaki velvoittaa yrityksiä ilmoittamaan tosialliset edunsaajat, ja useimpien yritysten täytyy tehdä edunsaajailmoitus.

Uuden kaupparekisterilain myötä PRH voi poistaa yrityksen kaupparekisteristä, jos se ei ole ilmoittanut tosiallisia edunsaajia. PRH voi aloittaa poistomenettelyn aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua kaupparekisterilain voimaan tulosta.

Ei uusia välineitä yrityskaappausten estämiseksi

Uusi kaupparekisterilaki ei tuo uusia välineitä yrityskaappausten estämiseksi. PRH:lla on erilaisia palveluja yrityksille suojata ja välttyä huijauksilta. Siirry ohjeisiin Näin suojaat itseäsi ja yritystäsi huijauksilta.

Lakiuudistuksen yhteiskunnalliset vaikutukset

Uusi kaupparekisterilaki parantaa rekisterin ajantasaisuutta ja luotettavuutta.
Lakiuudistuksen yhteydessä PRH myös uudistaa asteittain sähköisen asioinnin YTJ-palvelussa.


Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 04.05.2023