Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tiivistelmä uudesta kaupparekisterilaista

Uusi kaupparekisterilaki on tullut voimaan 1.6.2023.

Lakia sovelletaan osittain vasta vuosista 2025 ja 2026 alkaen.

Vuodesta 2026 alkaen kaikkien yritysten (paitsi yksityisten elinkeinonharjoittajien eli toiminimiyrittäjien, yhdistysten ja säätiöiden) täytyy toimittaa kaupparekisteriin perustamis-, muutos- ja lopettamisilmoitukset, tilinpäätökset ja muut kaupparekisterille annettavat tiedot sähköisesti YTJ-palvelussa.

Uutta yksityisille elinkeinonharjoittajille

Yksityisen elinkeinonharjoittajan (toiminimiyrittäjän) ei enää tarvitse rekisteröityä kaupparekisteriin, mutta halutessaan voi tehdä niin.

Kaupparekisteriin täytyy rekisteröityä, kun

  • yritystoiminnassa käytetään toiminimeä (yrityksen nimeä)
  • tilinpäätös kirjanpitolain perusteella ilmoitetaan rekisteröitäväksi
  • elinkeinoharjoittajan vakituinen asuinpaikka on Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Muutokset uudessa kaupparekisterilaissa eivät vaikuta yksityisen elinkeinonharjoittajan velvollisuuteen ilmoittautua Verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin.

Tilinpäätöksen myöhästymismaksu perustuu myöhästymisen kestoon vuodesta 2025 alkaen

Jos osakeyhtiö, osuuskunta, eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta ei ilmoita tilinpäätöstä kaupparekisteriin 8 kuukauden kuluessa tilinkauden päättymisestä, PRH määrää maksun.

Maksu on 150 - 600 euroa riippuen myöhästymisen kestosta. Julkiselle osakeyhtiölle ja eurooppayhtiölle maksu on kaksinkertainen. Maksu on kaksikertainen, jos tillinpäätöstä ei ilmoiteta kahdelta tai useammalta peräkkäiseltä tilikaudelta.

PRH alkaa määrätä myöhästymismaksua vuoden 2025 alusta alkaen, jolloin maksu koskee joulukuussa 2024 ja sen jälkeen päättyvää tilikautta.

Maksu yrityksille kaupparekisteritietojen ilmoittamisen laiminlyönneistä vuodesta 2025 alkaen

Vuodesta 2025 alkaen PRH voi määrätä maksun yrityksille, jotka eivät PRH:n kehotuksesta huolimatta korjaa rekisteritiedoissa olevia puutteita tai virheitä. PRH voi määrätä laiminlyönnistä maksun, jos esimerkiksi
  • osoite puuttuu
  • hallitus puuttuu
  • rekisteritiedoissa on virheitä (esimerkiksi on lainvastainen hallitus tai tilintarkastaja on auktorisoimaton)
  • edunsaajatiedot puuttuvat.
Maksu laiminlyönnistä on 300 euroa. Julkisille osakeyhtiölle ja eurooppayhtiöille maksu on 600 euroa.

Yrityksen täytyy tarkistaa kaupparekisteritiedot vuosittain vuodesta 2026 alkaen

Vuodesta 2026 alkaen osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tarkistaa kaupparekisteriin merkityt tiedot vuosittain. Yritysten täytyy myös tarkistaa yhteystiedot, jotka on merkitty yritys- ja yhteisötunnusrekisteriin (YTJ).

Tietojen tarkistamisvelvollisuus on myös eurooppayhtiöillä, eurooppaosuuskunnilla ja ulkomaisilla elinkeinonharjoittajilla, jotka ovat perustaneet sivuliikkeen Suomeen.

Tietojen tarkistaminen tehdään YTJ-palvelussa.

Jos yritys ei tarkista kaupparekisteriin merkittyjä tietoja, PRH voi määrätä laiminlyöntimaksun vuodesta 2027 alkaen. Maksu on 300 euroa. Julkisille osakeyhtiölle ja eurooppayhtiöille maksu on 600 euroa.

Uutta edunsaajatietojen ilmoittamisessa

Rahanpesulaki velvoittaa yrityksiä ilmoittamaan tosialliset edunsaajat, ja useimpien yritysten täytyy tehdä edunsaajailmoitus.

Uuden kaupparekisterilain myötä vuodesta 2024 alkaen PRH voi määrätä yrityksen selvitystilaan tai poistaa sen kaupparekisteristä, jos yritys ei kehotuksista huolimatta ilmoita edunsaajatietojaan tai korjaa virheellisiä tietoja. Siirry ohjeisiin edunsaajatietojen ilmoittamisesta.

Ei uusia välineitä yrityskaappausten estämiseksi

Uusi kaupparekisterilaki ei tuo uusia välineitä yrityskaappausten estämiseksi. PRH:lla on erilaisia palveluja yrityksille suojata ja välttyä huijauksilta. Siirry ohjeisiin Näin suojaat itseäsi ja yritystäsi huijauksilta.

Lakiuudistuksen yhteiskunnalliset vaikutukset

Uusi kaupparekisterilaki parantaa rekisterin ajantasaisuutta ja luotettavuutta.
Lakiuudistuksen yhteydessä PRH myös uudistaa asteittain sähköisen asioinnin YTJ-palvelussa.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 13.11.2023