Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tietoa yksityisen elinkeinonharjoittajan konkurssista kaupparekisterin näkökulmasta

Yritys, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin. Tuomioistuin päättää konkurssiin asettamisesta. Hakijana voi olla velkoja tai velallinen itse. Konkurssi alkaa, kun tuomioistuin tekee asiasta päätöksen.

Konkurssi näkyy kaupparekisteritiedoissa

Kun kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja on asetettu konkurssiin, tuomioistuin lähettää tiedon PRH:lle kaupparekisteriin merkittäväksi. Tuomioistuimen tiedonannon perusteella PRH tekee rekisterimerkinnän myös, jos konkurssi peruuntuu, raukeaa tai konkurssiin asettaminen kumotaan.

Konkurssin merkitsemisestä kaupparekisteriin säädetään kaupparekisterilain 19 §:ssa. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista. Avautuu uuteen välilehteen

Lopputilityksestä ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle

Kun konkurssissa on hyväksytty lopputilitys, konkurssin pesänhoitajan täytyy viivytyksettä tehdä ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle lopputilityksen antamisesta. Vähintään yhden pesänhoitajan on allekirjoitettava ilmoitus.

Oikeusrekisterikeskus puolestaan välittää tiedon PRH:lle kaupparekisteriin merkittäväksi.

Lopputilityksen hyväksyminen ei johda yksityisen elinkeinonharjoittajan poistamiseen kaupparekisteristä. Jos yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminta on lakannut, yksityinen elinkeinonharjoittaja ilmoittaa lopettamisesta kaupparekisteriin tavalliseen tapaan. Lue lisää lopettamisilmoituksesta.

Mitä konkurssin raukeaminen tarkoittaa kaupparekisterin kannalta?

PRH tekee tuomioistuimen lähettämän tiedonannon perusteella merkinnän konkurssin raukeamisesta kaupparekisteriin.

Sen jälkeen, kun PRH on rekisteröinyt konkurssin raukeamisen kaupparekisteriin, yksityinen elinkeinonharjoittaja voi tehdä kaupparekisteriin muutosilmoituksia, esimerkiksi ilmoittaa toimialan muutoksen.

PRH ei poista yksityistä elinkeinonharjoittajaa kaupparekisteristä konkurssin raukeamisen takia. Jos yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminta on lakannut, yksityinen elinkeinonharjoittaja ilmoittaa lopettamisesta kaupparekisteriin tavalliseen tapaan. Lue lisää lopettamisilmoituksesta.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 19.06.2017