Henkilötunnukset ja kotiosoitteet

Kaupparekisterilaki muuttui 1.1.2014.Henkilötunnusta ei enää näytetä kaupparekisteriotteella. Sama koskee ulkomailla asuvan henkilön kotiosoitetta. Suomessa asuvien henkilöiden kotiosoitteita ei lain muututtua enää ilmoiteta kaupparekisteriin.

Luonnollisen henkilön osalta kaupparekisteriotteella näkyy täydellinen nimi, syntymäaika, kansalaisuus ja kotikunta (ulkomailla asuvan henkilön osalta näytetään kuitenkin asuinmaa).

Ainoastaan yritykselle rekisteröidyn ilmoituksen perusteella lähtevässä kaupparekisterin päätösotteessa ovat näkyvissä yrityksen ilmoittamat henkilötiedot kokonaisuudessaan.

Kaupparekisteriin ilmoitetaan luonnollisesta henkilöstä seuraavat tiedot:

  • täydellinen nimi
  • henkilötunnus
  • kansalaisuus ja
  • kotikunta

Jos suomalaista henkilötunnusta ei ole, ilmoitetaan syntymäaika. Ulkomailla asuvista luonnollisista henkilöistä ilmoitetaan kotikunnan sijasta kotiosoite.

Luonnollisten henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan erillisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Älä myöskään liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita.

Henkilötietojen luovuttaminen kaupparekisteristä

Kaupparekisteri on julkinen rekisteri, josta jokaisella on oikeus saada tietoja.

Henkilötunnus tai ulkomailla asuvan henkilön kotiosoite voidaan kuitenkin luovuttaa kaupparekisteritiedoista vain, jos rekisteriin merkityn henkilön yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää:

  1. laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi
  2. rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi tai
  3. historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten.

Näiden tietojen luovuttaminen kaupparekisteristä voi lisäksi tulla kyseeseen muissa henkilötietolain 13 §:ssä määritellyissä tilanteissa.

Mitä muutos tarkoittaa aikaisemmin ilmoitettujen asioiden kannalta?

Muutos ei koske kaupparekisteri-ilmoituksia, jotka ovat tulleet vireille ennen vuotta 2014. Uutta lakia sovelletaan kuitenkin, jos luovutettavat tiedot ovat kaupparekisterissä sähköisessä muodossa. Kaupparekisterin sähköisestä aineistosta luovutetaan tiedot henkilötunnuksesta ja ulkomailla asuvan luonnollisen henkilön kotiosoitteesta vain tilanteissa, joissa julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät.


Henkilötietojen käsittelystä ja luovuttamisesta kerrotaan tarkemmin kaupparekisterin tietosuojaselosteessa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.01.2017