Henkilötunnukset ja kotiosoitteet

Kaupparekisterilaki muuttui vuoden 2014 alussa, eikä henkilötunnusta enää näytetä kaupparekisteriotteella. Sama koskee myös ulkomailla asuvan henkilön kotiosoitetta. Suomessa asuvien henkilöiden kotiosoitteita ei lain muututtua enää ilmoiteta kaupparekisteriin.

Henkilöstä kaupparekisteriotteella näkyy täydellinen nimi, syntymäaika, kansalaisuus ja kotikunta. Jos henkilö asuu ulkomailla, otteella näkyy kuitenkin hänen asuinmaansa.

Ainoastaan yritykselle rekisteröidyn ilmoituksen perusteella lähtevässä kaupparekisterin päätösotteessa on näkyvissä yrityksen ilmoittamat henkilötiedot kokonaisuudessaan.

Kaupparekisteriin ilmoitetaan henkilöstä seuraavat yksilöintitiedot:

  • täydellinen nimi
  • henkilötunnus
  • kansalaisuus ja
  • kotikunta.

Jos suomalaista henkilötunnusta ei ole, ilmoitetaan syntymäaika. Ulkomailla asuvista henkilöistä ilmoitetaan kotikunnan sijasta kotiosoite.

Henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan erillisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Älä myös liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Henkilötietojen luovuttaminen kaupparekisteristä

Kaupparekisteri on julkinen rekisteri, josta jokaisella on oikeus saada tietoja.

Henkilötunnus tai ulkomailla asuvan henkilön kotiosoite voidaan kuitenkin luovuttaa kaupparekisteritiedoista vain, jos rekisteriin merkityn henkilön yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää:

  • laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi
  • rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi tai
  • historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten.

Näiden tietojen luovuttaminen kaupparekisteristä voi lisäksi tulla kyseeseen muissa henkilötietolain 13 §:ssä määritellyissä tilanteissa.

Mitä muutos tarkoittaa ennen vuotta 2014 ilmoitettujen asioiden kannalta?

Muutos ei koske kaupparekisteri-ilmoituksia, jotka ovat tulleet vireille ennen vuotta 2014. Uutta lakia sovelletaan kuitenkin, jos luovutettavat tiedot ovat kaupparekisterissä sähköisessä muodossa.

Kaupparekisterin sähköisestä aineistosta luovutetaan tiedot henkilötunnuksesta ja ulkomailla asuvan henkilön kotiosoitteesta vain tilanteissa, joissa julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Tietosuojaselosteessa lisätietoja

Henkilötietojen käsittelystä ja luovuttamisesta kerrotaan tarkemmin kaupparekisterin tietosuojaselosteessa. Tutustu kaupparekisterin tietosuojaselosteeseen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.06.2018