Yrityksen nimen suunnittelu

Apua nimen suunnitteluun saat nimiohjeista , jossa käsitellään rekisteröimisedellytyksiä.

Itse tehtävä nimen ennakkotutkimus on olennainen osa nimisuunnittelua.
Vaikka lopullinen nimitutkimus tehdäänkin vasta kaupparekisterissä, voit itse kartoittaa alustavasti nimen keksinnöllisyyttä ja mahdollisia rekisteröintiesteitä, kuten identtisiä toiminimiä.

Jos haluat yrityksen toiminimen myös verkkotunnukseksi, on hyvä tarkistaa verkkotunnuksen saatavuus jo nimeä suunniteltaessa. Verkkotunnuksen rekisteröitävyydelle on kuitenkin eri edellytykset kuin toiminimelle. Se että verkkotunnus on vapaana, ei tarkoita, että sama olisi rekisteröitävissä toiminimenä. Verkkotunnus kannattaa ottaa vasta sen jälkeen, kun toiminimi on rekisteröity kaupparekisterissä. Lue lisää verkkotunnuksista.

Nimitutkimus kaupparekisterissä

Yrityksen nimi tutkitaan kaupparekisterissä vasta ilmoituksen jättämisen jälkeen. Nimitutkimus on osa ilmoituksen käsittelyä. Kaupparekisteri ei voi vahvistaa asiakkaalle etukäteen, onko ehdotettu nimi rekisteröitävissä.

Nimitutkimuksessa tutkitaan mm. nimen yksilöivyyttä, erottuvuutta ja sekoitettavuutta. Ehdotettua nimeä vertaillaan esim. muihin rekisterissä ja vireillä oleviin samankaltaisiin nimiin, tavaramerkkeihin, paikannimiin ja sukunimiin.

Jos ehdotetulle nimelle on jokin rekisteröintieste, ottaa käsittelijä yhteyttä asiakkaaseen ja pyytää esittämään uusia nimivaihtoehtoja. Käsittelyn nopeuttamiseksi voi lomakkeella jo valmiiksi esittää useampia nimivaihtoehtoja.

Lue lisää nimivaihtoehdoista.

Tutki nimeä ennakkoon itse Yrityksen nimipalvelussa

Yrityksen nimipalvelussa voit tutkia etukäteen, olisiko uudelle yritykselle pohtimasi nimi rekisteröitävissä. Hakutuloksen tiedot koostuvat seuraavista lähteistä: kaupparekisteri, säätiörekisteri, väestörekisterikeskus, maanmittauslaitos, kansallinen tavaramerkkirekisteri sekä WIPOn ylläpitämä tavaramerkkirekisteri.

Huom! Yrityksen nimen rekisteröitävyys tutkitaan PRH:n kaupparekisterissä vasta, kun sitä koskeva ilmoituksesi on saapunut vireille.

Siirry Yrityksen nimipalveluun.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.11.2016