Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Toiminimen rekisteröinnin kumoaminen

Voit hakea toiminimen (yrityksen nimen) rekisteröinnin kumoamista PRH:lta, kun toiminimen rekisteröinnistä aiheutuu haittaa. Voit hakea kumoamista, jos toiminimeä ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käytetty eikä toiminimen haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä.

Kumottavaksi haetun toiminimen on täytynyt olla rekisteröitynä kaupparekisterissä vähintään viisi vuotta ennen hakemuksen lähettämistä PRH:lle.

PRH voi kumota toiminimen rekisteröinnin kokonaan tai siltä osin kuin rekisteröinnille on olemassa este.

Esimerkki osittaisesta kumoamisesta: Toiminimen kumoamisen tarve voi olla esimerkiksi silloin, kun toiminimen tai tavaramerkin rekisteröinnin esteenä on toisen rekisterissä olevan yrityksen tarpeettoman laaja toimiala.

Aputoiminimen kumoamista voi hakea samoilla perusteilla kuin toiminimen kumoamista.

Tällä sivulla kerrotaan seuraavista:

  • PRH vai markkinaoikeus?
  • Mitä PRH tekee?

Tutustu myös alasivuihin:

PRH vai markkinaoikeus?

Toiminimen kumoaminen PRH:ssa on mahdollista vain toiminimen käyttämättömyyden perusteella. Muilla perusteilla ( esimerkiksi jos toiminimi on lainvastainen) kumoamista haetaan markkinaoikeudessa.

Kumoamista vaativa voi valita, tekeekö hakemuksen PRH:lle vai nostaako kanteen markkinaoikeudessa. Hallinnollisessa menettelyssä PRH:ssa ei voida käsitellä mitään muita yksityisoikeudellisia vaatimuksia, kuten vahingonkorvausvaatimusta.

Hakemusta ei kuitenkaan oteta tutkittavaksi PRH:ssa, jos samaa toiminimeä koskeva kanne on vireillä markkinaoikeudessa samojen asianosaisten välillä. Samoin käsittely PRH:ssa raukeaa, jos samaa toiminimeä koskeva asia tulee vireille markkinaoikeudessa. Ilmoita PRH:lle, jos kanne tulee vireille kesken hakemuksen käsittelyn.

Huomio! Jos toiminimen kumoamista koskeva hakemus tai kanne on lainvoimaisesti ratkaistu, ei kertaalleen ratkaistua samaa asiaa samoilla perusteilla oteta uudelleen tutkittavaksi. Asia otetaan uudelleen tutkittavaksi, jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet.

Mitä PRH tekee?

PRH antaa kumoamista koskevan hakemuksen tiedoksi toiminimen rekisteröinnin haltijalle ja kehottaa määräajassa antamaan mielipiteensä ja selvityksensä. Lue ohjeet toiminimen rekisteröinnin haltijalle.

PRH ratkaisee kumoamista koskevan asian hakemuksen ja lausuntojen perusteella. Jos toiminimen haltija ei ole antanut asiassa lausuntoa, PRH kumoaa toiminimen rekisteröinnin hakemuksen mukaisesti, jollei hakemus ole ilmeisen perusteeton.

PRH poistaa toiminimen kaupparekisteristä, kun toiminimen rekisteröinti on kumottu lainvoimaisella päätöksellä eikä toiminimen haltija ole ilmoittanut rekisteröitäväksi uutta toiminimeä tai osittaisessa kumoamisessa toimialan muutosta.

PRH voi kuitenkin määrätä, että toiminimi saa olla rekisterissä kohtuullisen määräajan.

Voit hakea muutosta PRH:n ratkaisuun toiminimen rekisteröinnin kumoamisesta valittamalla markkinaoikeuteen.

Lue säädöstietopankki Finlexistä:

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 04.06.2021