Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Miten haet PRH:lta toiminimen rekisteröinnin kumoamista?

Hakemuksen voi tehdä se, jolle aiheutuu haittaa toiminimen rekisteröinnistä.
Voit hakea kumoamista, jos toiminimeä ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käytetty eikä toiminimen haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä.

Hakemus on vapaamuotoinen ja sen allekirjoittaa hakija tai hakijan valtuuttama asiamies.

Hakemus toiminimen rekisteröinnin kumoamiseksi maksaa 400 euroa. Maksa käsittelymaksu etukäteen ja liitä kuitti hakemukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Ilmoita hakemuksessa:

  • hakija (yrityksen nimi ja Y-tunnus)
  • hakijan tai asiamiehen yhteystiedot
  • kumottavaksi haettavan yrityksen toiminimi.

Kerro hakemuksessa, haetko toiminimen kumottavaksi kokonaan vai osittain. Jos haet osittaista kumoamista, niin kerro toimialan osa, jonka takia haet kumoamista.

Perustele hakemus eli kerro millä perusteella haet toiminimien rekisteröinnin kumoamista ja millainen haitta sinulle aiheutuu kumottavaksi haettavan toiminimen rekisteröimisestä.

Kerro myös, onko markkinaoikeudessa vireillä tai ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla samaa toiminimeä koskeva asia samojen asianosaisten välillä.

Jos valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Miten lähetät hakemuksen PRH:lle?

Lähetä hakemus

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2022