Toimimattomia yhdistyksiä poistetaan yhdistysrekisteristä


Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa yhdistysrekisteristä toimintansa lopettaneita yhdistyksiä tammikuussa 2017. Poistomenettely perustuu heinäkuussa 2016 voimaan tulleeseen yhdistyslain 41. a §:ään.

Poistomenettelyssä mukana olevat yhdistykset

Poistomenettelyyn on otettu mukaan yhdistykset

• joiden viimeisestä yhdistysrekisteriin tehdystä ilmoituksesta on kulunut vähintään kaksikymmentä vuotta ja
• joiden toiminnan ei muutoin ole syytä olettaa jatkuvan.

Yhteensä poistomenettelyssä on mukana noin 40 000 yhdistystä. Näiltä yhdistyksiltä ei ole tullut ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.

Lista poistomenettelyssä mukana olevista yhdistyksistä (pdf, 8.63 Mt)

Lista koneellisesti käsiteltävässä muodossa (xlsx, 1.73 Mt)

Kehotus tehdä ilmoitus yhdistysrekisteriin 12.1.2017 mennessä

Poistomenettelyssä mukana oleva yhdistys välttää poistamisen, jos se tekee ilmoituksen PRH:lle 12.1.2017 mennessä joko

1) muutosilmoituksena, jossa ilmoitetaan ajantasaiset osoite- ja nimenkirjoittajatiedot rekisteröitäviksi yhdistysrekisteriin. Ilmoituksen tulee olla hallituksen puheenjohtajan tai tämän valtuuttaman henkilön allekirjoittama. Muutosilmoituksen voi tehdä joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Ohjeet yhdistyksen muutosilmoituksen tekoon.

tai

2) jos yhdistyksen osoite- ja nimenkirjoittajatiedot ovat yhdistysrekisterissä ajan tasalla, kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen toiminnan jatkumisesta voi tehdä vapaamuotoisena. Tällaisen ilmoituksen voi allekirjoittaa yhdistysrekisteriin merkitty hallituksen puheenjohtaja tai nimenkirjoittaja tai näiden valtuuttama henkilö. Vapaamuotoisen ilmoituksen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@prh.fi tai paperipostissa osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, Valvonta- ja lakiyksikkö, PL 1140, 00101 Helsinki.

Rekisteriin jäävän yhdistyksen tulee huolehtia siitä, että yhdistyksen osoite- ja muut tiedot ovat ajan tasalla yhdistysrekisterissä.

Tämä kehotus julkaistaan 10.8.2016 Virallisessa lehdessä nro 91.

Poisto tammikuussa 2017

Ne yhdistykset, joilta ei kehotuksesta huolimatta saada ilmoitusta 12.1.2017 mennessä, poistetaan yhdistysrekisteristä tammikuussa 2017.


Lisätietoa

Yhdistysrekisterin neuvonta, puh. 029 509 5959, ma-pe klo 9.00-16.15.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.08.2016