Emoyhteisöjen tiedot tai niiden puuttuminen

Ensin LEI-palvelu ohjaa sinut täyttämään tiedot suorasta ja ylimmästä kirjanpidollisesta emoyhteisöstä tai tietojen puuttumisesta (ei koske LEI-tunnuksen passivointia).

Lue lisää emoyhteisöistä, joiden tiedot täytyy ilmoittaa.

Palvelu kysyy, "Ilmoitatko suoran kirjanpidollisen emoyhteisön tiedot?" (katso kuva alla). Valitse joko "En" tai "Kyllä".

Näin toimit LEI-palvelussa: Kerro, ilmoitatko emoyhteisön tiedot.


Toimintaohjeet sen mukaan, valitsetko "En" vai "Kyllä":

Vaihtoehto 1: Valitset "En", jos emoyhteisöjä ei ole.

Vaihtoehto 2: Valitset "Kyllä", jos ilmoitat emoyhteisö(je)n tiedot.

Vaihtoehto 3: Valitset "En", jos emoyhteisö(jä) on, mutta et ilmoita tietoja.

Vaihtoehto 1: Emoyhteisöjä ei ole

Kun palvelu kysyy, ilmoitatko suoran kirjanpidollisen emoyhteisön tiedot, valitse "En".

Sen jälkeen palvelu kysyy, miksi et ilmoita. Jos suoraa kirjanpidollista emoyhteisöä ei ole, valitse syyksi A tai B tai kummatkin (katso kuva alla).

Näin toimit LEI-palvelussa: Kerro, mistä syystä et ilmoita emoyhteisön tietoja.


Seuraavaksi palvelu kysyy, "Onko ylin kirjanpidollinen emoyhteisö sama kuin suora kirjanpidollinen emoyhteisö?" Jos ylintä kirjanpidollista emoyhteisöä ei ole, valitse "Kyllä" (katso kuva alla).

Palvelu kysyy, onko ylin kirjanpidollinen emoyhteisö sama kuin suora

Tämän jälkeen pääset jatkamaan hakemuksen tekoa. Siirry ohjeisiin hakemuksen muiden tietojen täyttämisestä.

Vaihtoehto 2: Ilmoitat emoyhteisöjen tiedot

Kun palvelu kysyy, ilmoitatko suoran kirjanpidollisen emoyhteisön tiedot, valitse "Kyllä", jos ilmoitat suoran kirjanpidollisen emoyhteisön tiedot. Pakollisia ovat seuraavat:

  • emoyhteisön nimi
  • emoyhteisön Y-tunnus tai yhteystiedot
  • emoyhteisön mahdollinen LEI-tunnus
  • tieto siitä, mistä päivästä lähtien LEI-tunnuksen hakijan/haltijan konsernisuhde on ollut voimassa
  • emoyhteisön tilikausi
  • emoyhteisön käyttämät tilinpäätösstandardit
  • emoyhteisön omistusosuus hakijayhteisöstä prosentteina.

Ylin emoyhteisö voi olla sama kuin suora emoyhteisö. Jos näin on, valitse "Kyllä", kun palvelu kysyy, "Onko ylin kirjanpidollinen emoyhteisö sama kuin suora kirjanpidollinen emoyhteisö?".

Jos ylin kirjanpidollinen emoyhteisö ei ole sama kuin suora emoyhteisö, valitse "Ei", ja pääset jatkamaan ylimmän emoyhteisön tietoihin.

Kun olet antanut suoran ja ylimmän kirjanpidollisen emoyhteisön tiedot, pääset jatkamaan hakemuksen tekoa.

Siirry ohjeisiin hakemuksen muiden tietojen täyttämisestä.

Vaihtoehto 3: Emoyhteisöjä on, mutta et ilmoita niiden tietoja

Kun palvelu kysyy, ilmoitatko suoran kirjanpidollisen emoyhteisön tiedot, vastaa "En".

Sen jälkeen palvelu kysyy, miksi et ilmoita. Valitse yksi tai useampi syistä C - H (katso kuva alla).

Näin toimit LEI-palvelussa: Kerro, mistä syystä et ilmoita emoyhteisön tietoja.


Seuraavaksi palvelu kysyy, "Onko ylin kirjanpidollinen emoyhteisö sama kuin suora kirjanpidollinen emoyhteisö?" Vastaa "Kyllä", jos ylin on sama kuin suora emoyhteisö. Vastaa "En" muussa tapauksessa.

Tämän jälkeen pääset jatkamaan hakemuksen tekoa. Siirry ohjeisiin hakemuksen muiden tietojen täyttämisestä.

Siirry LEI-palveluun.

Tee hakemus klikkaamalla tästä


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.01.2018