Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Emoyhteisöjen tiedot tai niiden puuttuminen

Ensin LEI-palvelu ohjaa sinut täyttämään tiedot suorasta ja ylimmästä kirjanpidollisesta emoyhteisöstä tai tietojen puuttumisesta (ei koske LEI-tunnuksen passivointia).

Lue lisää emoyhteisöistä, joiden tiedot täytyy ilmoittaa.

Jos LEI-tunnusta hakeva yhteisö ei kuulu konserniin, yhteisöllä ei ole ylintä tai suoraa emoyhteisöä, tulee LEI-hakemukseen valita yhteisön tilanteeseen parhaiten sopiva vaihtoehto tietojen ilmoittamatta jättämiselle.

Palvelu kysyy, "Ilmoitatko suoran kirjanpidollisen emoyhteisön tiedot?" (katso kuva alla). Valitse joko "En" tai "Kyllä".

x


Toimintaohjeet sen mukaan, valitsetko "En" vai "Kyllä":

Vaihtoehto 1: Valitse "En", jos emoyhteisöjä ei ole.

Vaihtoehto 2: Valitse "Kyllä", jos ilmoitat emoyhteisö(je)n tiedot.

Vaihtoehto 3: Valitse "En", jos emoyhteisö(jä) on, mutta et ilmoita tietoja.

Vaihtoehto 1: Emoyhteisöjä ei ole

Kun palvelu kysyy, ilmoitatko suoran kirjanpidollisen emoyhteisön tiedot, valitse "En".

Sen jälkeen palvelu kysyy, miksi et ilmoita. Jos suoraa kirjanpidollista emoyhteisöä ei ole, valitse syyksi A tai B (katso kuva alla).

x


Seuraavaksi palvelu kysyy, "Onko ylin kirjanpidollinen emoyhteisö sama kuin suora kirjanpidollinen emoyhteisö?" Jos ylintä kirjanpidollista emoyhteisöä ei ole, valitse "Kyllä" (katso kuva alla).

x

Tämän jälkeen pääset jatkamaan muiden tietojen täyttämiseen.

Siirry ohjeisiin muiden tietojen täyttämisestä.

Vaihtoehto 2: Ilmoitat emoyhteisöjen tiedot

Kun palvelu kysyy, ilmoitatko suoran kirjanpidollisen emoyhteisön tiedot, valitse "Kyllä", jos ilmoitat tiedot. Pakollisia ovat seuraavat:

  • emoyhteisön nimi
  • emoyhteisön Y-tunnus tai yhteystiedot
  • emoyhteisön mahdollinen LEI-tunnus
  • tieto siitä, mistä päivästä lähtien LEI-tunnuksen hakijan/haltijan konsernisuhde on ollut voimassa
  • emoyhteisön tilikausi
  • emoyhteisön käyttämät tilinpäätösstandardit
  • emoyhteisön omistusosuus hakijayhteisöstä prosentteina.

Ylin emoyhteisö voi olla sama kuin suora emoyhteisö. Jos näin on, valitse "Kyllä", kun palvelu kysyy, "Onko ylin kirjanpidollinen emoyhteisö sama kuin suora kirjanpidollinen emoyhteisö?".

Jos ylin kirjanpidollinen emoyhteisö ei ole sama kuin suora emoyhteisö, valitse "Ei", ja pääset jatkamaan ylimmän emoyhteisön tietoihin.

Kun olet antanut suoran ja ylimmän kirjanpidollisen emoyhteisön tiedot, pääset jatkamaan muiden tietojen täyttämiseen.

Siirry ohjeisiin muiden tietojen täyttämisestä.

Vaihtoehto 3: Emoyhteisöjä on, mutta et ilmoita niiden tietoja

Kun palvelu kysyy, ilmoitatko suoran kirjanpidollisen emoyhteisön tiedot, vastaa "En".

Sen jälkeen palvelu kysyy, miksi et ilmoita. Valitse yksi syistä C–H (katso kuva alla).

x


Seuraavaksi palvelu kysyy, "Onko ylin kirjanpidollinen emoyhteisö sama kuin suora kirjanpidollinen emoyhteisö?" Vastaa "Kyllä", jos ylin on sama kuin suora emoyhteisö. Vastaa "En" muussa tapauksessa.

Tämän jälkeen pääset jatkamaan muiden tietojen täyttämiseen. Siirry ohjeisiin muiden tietojen täyttämisestä.

Siirry LEI-palveluun.Avautuu uuteen välilehteen


Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 02.02.2023