Väitemenettely kansallisissa rekisteröinneissä

PRH tarkastaa väitteen sen saapuessa. Tarvittaessa PRH lähettää väitteentekijälle täydennyspyynnön, jossa pyydetään korjaamaan muodolliset puutteet määräajassa.

PRH antaa väitteen tiedoksi mallioikeuden haltijalle, jolla on mahdollisuus antaa lausumansa väitteen johdosta kahden kuukauden määräajassa. PRH antaa mallioikeuden haltijan vastineen puolestaan tiedoksi väitteentekijälle, jolla on mahdollisuus myös antaa lausumansa.

PRH antaa lausumia tiedoksi väiteosapuolille niin kauan kuin osapuolet lausuvat asiassa jotain. Lisälausumien antamiselle annetaan kahden kuukauden määräaika. Kun asiassa ei enää lausuta mitään uutta, PRH ratkaisee väiteasian.

PRH ratkaisee väiteasian hakemusasiakirjojen ja väitteen sekä siihen annettujen lausumien perusteella.

Hävinnyt osapuoli voi valittaa PRH:n antamasta päätöksestä markkinaoikeuteen. Siellä väite voidaan hylätä tai mallioikeuden rekisteröinti voidaan väitteen johdosta kumota joko kokonaan tai osittain.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.07.2020