Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Malli esitetään aina joko valokuvin tai piirustuksin

Mallia esittävät kuvat ovat olennaisin osa rekisteröintihakemusta. Kuvat ovat joko valokuvia tai piirustuksia.

Rekisteröinnin antaman suojan laajuus määräytyy pelkästään rekisteriin otettujen kuvien perusteella. Sellainen seikka, jota ei kuvia tarkastelemalla voida havaita, ei voi nauttia rekisteröinnin antamasta suojasta.

Rekisteröintihakemuksen vireilletulo eli käsittelyyn ottaminen edellyttää, että hakemukseen on liitetty joko kuvat tai mallikappale. Jos hakemus tulee vireille mallikappaleella, kuvat täytyy toimittaa myöhemmin. Lue lisää mallikappaleesta.

Ohjeet hakemukseen liitettävistä valokuvista ja piirustuksista

Kun sinulla on valmis tuote, voit hakea rekisteröintiä sen ulkomuodolle kokonaisuutena. Joissakin tapauksissa sinun kannattaa hakea kokonaisuuden sijaan rekisteröintiä tuotteen jollekin osalle tai yksityiskohdalle.

Miten esität mallin?

Tutustu alla olevien esimerkkien avulla, kuinka malli esitetään rekisteröintihakemuksessa.

Esimerkki 1: Malli esitetään useasta eri kuvakulmasta.

Kuvakulmien lukumäärää ei ole rajoitettu.

Vain ne mallin piirteet, jotka näkyvät rekisteriin otetuista kuvista, voivat nauttia mallioikeuden antamasta suojasta.


Esimerkki 2: Malli kuvataan eri asennoissa.

Malli voidaan esittää kahdessa tai kolmessa erilaisessa asennossa, mutta eri asennot eivät saa edellytää mallin purkamista ja uudelleen kasaamista.


Esimerkki 3: Kuvat ovat värilliset tai mustavalkoiset.

Malli esitetään joko mustavalkoisin tai värillisin kuvin.

Väri voi olla osa tuotteen ulkomuotoa. Yleensä on katsottu, että mustavalkoinen rekisteröinti kattaa kaikki ajateltavissa olevat väriyhdistelmät. Mallin rekisteröinti värillisenä olisi mielekästä erityisesti silloin kun väreillä on mallille jokin erityinen merkitys, kuten esimerkiksi koruissa tai uistimissa.


Miten et saa esittää mallia?

Tutustu alla oleviin esimerkkien avulla, kuinka mallia ei saa esittää rekisteröintihakemuksessa.

Esimerkki 1: Huonolaatuiset kuvat

Kuvien täytyy olla niin hyvät ja selkeät, että malli yksityiskohtineen on hahmotettavissa niiden avulla. Jos kuvat ovat kovin huonolaatuiset, voi käydä jopa niin, että hakemusta ei saada edes vireille.


Esimerkki 2: Tekniset kuvat

Teknisiä piirustuksia, halkileikkauskuvia tai niin sanottuja räjäytyskuvia ei hyväksytä mallin rekisteröintikuviksi.


Esimerkki 3: Sekava tausta

Malli täytyy esittää kuvissa mahdollisimman neutraalia taustaa vasten. Kuvissa ei saa näkyä mitään muuta kuin se malli, jolle rekisteröintiä haetaan.


Esimerkki 4: Mallin käyttöä esittävät kuvat

Kuvat eivät saa esittää mallin käyttöä. Esimerkiksi jos mallina on tuoli, niin kuvassa ei kukaan saa olla istumassa tuolilla tai jos esimerkiksi haetaan rekisteröintiä vaatemallille, niin vaatekappale pitää esittää jotenkin muuten, mutta ei henkilön päälle puettuna.


Esimerkki 5: Osa mallista jää kuvan ulkopuolelle

Kuvissa malli täytyy esittää siten että osakaan mallista ei jää kuvan ulkopuolelle.

Piirrokset: Atte Uotila, Markkinointitoimisto Kitchen, 2017


Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 19.07.2019