Rekisteröidyn mallin muuttaminen

Mallin rekisteröinnin jälkeen voi käydä ilmi, että mallissa on jotain sellaista, jota siinä ei syystä tai toisesta pitäisi olla tai ilmenee jokin muu erityinen syy muuttaa mallia. Voit tällöin tehdä PRH:een hakemuksen rekisteröidyn mallin muuttamiseksi.

PRH voi hyväksyä muutoksen vain, jos malli muutettunakin täyttää laissa säädetyt rekisteröinnin edellytykset, eivätkä mallista saatavan kokonaisvaikutelman olennaiset piirteet ole muuttuneet suhteessa alkuperäiseen malliin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mallin muutokset ovat vain hyvin harvoin hyväksyttävissä.

Siirry sivulle, josta löydät lomakkeet ja valtakirjat.

Katso maksut Hinnastot ja maksuohjeet -sivulta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.07.2019