Haagin sopimuksen mukainen kansainvälinen rekisteröinti (WIPO)

Mallien kansainvälisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan niin sanotun Haagin sopimuksen Geneven asiakirjan vuoden 1999 mukaista mallin rekisteröintiä. Tätä järjestelmää hallinnoi Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO).

Kuka voi hakea?

Haagin sopimuksen Geneven asiakirjan mukaan kansainvälistä mallirekisteröintiä voi hakea tähän sopimukseen liittyneen maan (kuten Suomen) kansalainen tai yritys, jolla on kotipaikka, asuinpaikka tai yritys sopimukseen liittyneessä maassa.

Miten haetaan?

Hakemus tehdään englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi WIPOn lomakkeelle.

Kansainvälisen mallirekisteröintihakemuksen voi tehdä kätevimmin sähköisesti suoraan WIPOlle. Mitään alkuperähakemusta ei siis ole tarpeen tehdä PRH:lle. Hakemuksen voi kyllä toimittaa myös PRH:lle, joka välittää hakemuksen toimittamismaksua vastaan WIPOlle. Tästä välittämispalvelusta voi olla joissakin tapauksissa hyötyä, jos esimerkiksi hakijalla on kiire saada asia vireille.

Hakijan täytyy hakemuksessaan nimetä ne Geneven asiakirjaan liittyneet jäsenmaat, joissa suojaa haluaa hakea. Hakemus voi siis tulla voimaan osassa nimetyistä jäsenmaista, vaikka joistakin maista hakemukselle löytyisikin este.

Sen jälkeen kun WIPO on rekisteröinyt ja kuuluttanut hakemuksen kuulutusjulkaisussaan, nimetyt maat tutkivat kyseisen mallin rekisteröintiedellytykset oman mallioikeuslainsäädäntönsä mukaan.

Kuinka kauan on voimassa?

Kansainvälinen mallirekisteröinti on voimassa viisi vuotta rekisteröintipäivästä alkaen. Se voidaan uudistaa ainakin kahdesti, mutta mahdollisesti myös useammankin kerran riippuen nimetyn maan lainsäädännöstä.

Uudistaminen tehdään keskitetysti WIPOn kautta. Uudistamisia ei siis tarvitse tehdä jokaiseen nimettyyn maahan erikseen.

Mitä maita rekisteröinti kattaa?

Rekisteröinti kattaa ne maat, joihin yksittäinen hakemus on kohdennettu ja jotka osaltaan ovat hyväksyneet mallin voimassaolevaksi. Haagin sopimuksen Geneven asiakirja 1999 on voimassa noin 50 maassa. Järjestelmään liittyy uusia maita aina silloin tällöin.

Katso tämänhetkiset jäsenmaat WIPOn verkkosivuilta.

Mitä maksaa?

WIPOn perimät ja maakohtaiset maksut löytyvät Sveitsin frangeissa WIPOn verkkosivuilla.

Ohjeet hakemuksen tekemisestä WIPOn sivulla

Avaa sivu How to file your application

Kuulutusjulkaisu International Designs Bulletin

WIPOn ylläpitämästä kuulutusjulkaisusta löydät tiedot kuulutetuista kansainvälisiistä mallirekisteröinneistä. Avaa sivu International Designs Bulletin.

Tietokanta Hague Express

WIPOn ylläpitämään kansainväliseen mallirekisteriin merkityistä malleista löydät tietoa Hague express -tietokannasta. Avaa sivu Hague Express.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.07.2019