Siirry suoraan sisältöön
Valikko

EUIPO:n ja jäsenmaiden mallioikeuksia koskevat yhteiset käytännöt

Yhteiset käytännöt avoimuuden, yhdenmukaisuuden, varmuuden ja ennustettavuuden parantamiseksi

Euroopan unionin teollis- ja tekijänoikeusverkosto (EUIPN) on EU:n teollisoikeusviraston (EUIPO) ja EU:n kansallisten virastojen muodostama verkosto. EUIPN on luonut joukon yhteisiä käytäntöjä, joiden tarkoituksena on varmistaa tavaramerkki- ja mallirekisteröinnin hakemisen sekä käsittelyn yhdenmukaisuus jäsenmaiden kansallisissa ja alueellisissa teollisoikeusvirastoissa ja tavaramerkin käyttöä rekisteröinnin jälkeen. Yhteiset käytännöt julkaistaan yhteisissä tiedonannoissa.
Yhteinen tiedonanto ei ole jäsenvaltioiden virastoja oikeudellisesti sitova, vaan se on kooste, jolla tiedotetaan teollisoikeusvirastojen kesken saavutetusta yhteisymmärryksestä. Yhteinen tiedonanto on laadittu kansallisten virastojen kannanottojen perusteella ja sen periaatteita sovelletaan yleisesti. Yhteisen tiedonannon on tarkoitus kattaa suurin osa tilanteista. Kansalliset virastot soveltavat kuitenkin jokaiseen hakemukseen yksittäistapauksellista harkintaa, ja yhteisen tiedonannon periaatteita käytetään ohjeina.

PRH on osallistunut seuraavien tiedonantojen laatimiseen ja hyväksynyt ne.

Mallien tuotenimikkeiden harmonisointi ja yhteinen nimiketietokanta (CP7)

Projektissa yhtenäistettiin mallien tuotenimikkeitä ja luotiin DesignClass, joka on EUIPO:n ja kansallisten virastojen yhdessä ylläpitämä mallien nimiketietokanta. PRH osallistuu DesignClass-nimikkeiden äänestykseen sekä tietokannan ylläpitoon ja kehittämiseen.
DesignClass auttaa hakemaan ja kääntämään tuotteiden nimikkeet mallihakemusta varten, ja se auttaa myös löytämään sopivan luokan mallille.

Siirry DesignClass-tietokantaan.Avautuu uuteen välilehteen

Mallien internetissä julkistamisen arviointikriteereitä koskeva yhteinen tiedonanto CP10

Tiedonanto koskee mallien internetissä julkistamisen arviointikriteeritereitä ja niitä koskevia suosituksia.

Verkkokaupan kasvun ja internetissä tehtyjen kaupankäyntitoimien lisääntymisen vuoksi malleja julkistetaan entistä enemmän internetissä, mikä herättää kysymyksiä verkkojulkistamisten toteen näyttämisestä.

Yhteisessä tiedonannossa käsitellään eri näkökohtia erityyppisistä todisteista, jotka voidaan hyväksyä internetistä saatujen tietojen esittämiseksi sekä erityisiä suosituksia, jotka liittyvät sosiaalisesta mediasta, verkkotiedotusvälineistä, sovelluksista tai muista verkkolähteistä saatujen tietojen esittämiseen. Siinä otetaan myös huomioon nykyiset poikkeukset mallin tunnetuksi tulemiseen internetissä.
Tämä yhteinen käytäntö tuli Suomessa voimaan 1.7.2020.

Lue tiedonanto mallien internetissä julkistamisen arviointikriteereistä EUIPOn sivuilta. Avautuu uuteen välilehteen

EUIPO on julkaissut myös seuraavat yhteiset tiedonannot, joita PRH ei ole hyväksynyt. PRH pyrkii kuitenkin noudattamaan mahdollisuuksien mukaan näissä esitettyjä periaatteita.

Mallien graafisten esitysten lähentämistä koskeva yhteinen tiedonanto CP6

Tiedonannossa esitetyt vaatimukset kattavat visuaalisten erottamislausumien käytön, eri kuvatyyppien käytön sekä mallien esittämisen neutraalia taustaa vasten. Tiedonannossa annetaan lisäksi suosituksia, joiden tavoitteena on saada hakijat löytämään parhaan tavan mallien esittämiseen ja se sisältää myös yhteenvedon virastojen laatuvaatimuksista, jotka koskevat sähköisiä ja paperisia mallihakemuksia.

Lue tiedonanto mallien graafisten esitysten lähentämisestä EUIPOn sivuilta. Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 09.09.2020