Mallioikeus pähkinänkuoressa

Oman muotoilun suojaaminen

Mallioikeudella tarkoitetaan suojamuotoa, jolla suojataan uutta muotoilua mm. jäljittelyä vastaan. Mallioikeuden rekisteröinti Patentti- ja rekisterihallituksessa antaa tietyin poikkeuksin yksinoikeuden mallin hyväksikäyttöön Suomessa siten, että muut eivät voi käyttää mallia hyväkseen ilman mallioikeuden haltijan suostumusta.

Suojan kohde

Mallioikeudellisen suojan kohteena on tuotteen tai sen osan ulkomuoto. Malli suojaa siis muotoilua. Suojan kohteena voivat olla arkisetkin esineet, kuten esimerkiksi kirjahylly, solmio, sämpylä, graafinen symboli tai jopa hampurilaispaikan interiööri. Tämän lisäksi on mahdollista suojata tuotteen irrottamaton osa eli esimerkiksi kankaan kuvio tai kahvikupin korva. Suojan kohteen tulee kuitenkin aina olla konkreettinen tavara, joten suojaa ei voida myöntää esimerkiksi nestemäisille aineille, erilaisille suunnitelmille tai ideoille.

Mitä rekisteröinti edellyttää?

Uutuus

Mallioikeus voidaan myöntää, jos malli on uusi ja yksilöllinen. Mallia pidetään uutena, jos samanlainen malli ei ole tullut julkiseksi ennen hakemuksen tekemispäivää. Poikkeuksena tästä on ns. armonaika, joka tarkoittaa sitä, että mallia on mahdollista käyttää vuoden ajan ennen sen rekisteröintiä ilman, että uutuus menetetään. Tämä mahdollistaa esimerkiksi markkinatutkimusten teon ennen rekisteröintiä. On kuitenkin suositeltavaa, ettei mallia julkisteta millään tavoin ennen kuin mallioikeushakemus on jätetty Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Yksilöllisyys

Mallin yksilöllisyys tarkoittaa sitä, että haettavan mallin kokonaisvaikutelma eroaa riittävästi jo julkiseksi tulleiden mallien kokonaisvaikutelmasta. Mallin yksilöllisyyttä arvioidaan tuoteryhmittäin asiaan perehtyneen käyttäjän näkökulmasta. Esimerkiksi ruuvin muotoilijan muotoilullinen liikkumavara on vähäisempi kuin tuolin muotoilijan.

Mitä ei voi rekisteröidä?

Vaikka rekisteröitävältä mallilta ei edellytetä taiteellisuutta, aivan yksinkertaisia tai tavanomaisia malleja ei ole mahdollista rekisteröidä. Täten esimerkiksi geometrisiä perusmuotoja, kuten pallo tai neliö, ei ole mahdollista rekisteröidä yksinoikeudella. Rekisteröinnin voi myös estää mallioikeuslaissa mainitut rekisteröinnin esteet.

Rekisteröinnin hakeminen

Voit hakea rekisteröintiä PRH:lta joko käyttämällä sähköistä lomaketta tai täyttämällä paperisen lomakkeen. Hakemusmaksu on 200 euroa, jonka maksaminen on edellytys mallioikeushakemuksen vireilletulolle. Tämän lisäksi voi tulla mahdollisia lisämaksuja. Ennen hakemuksen jättämistä on ainakin hyvä tarkistaa maksuttomasta mallitietokannasta löytyykö haettavalle mallille rekisteröinnin estäviä aikaisempia malleja.

Voimassaolo

Kun mallioikeushakemus johtaa rekisteröintiin, on rekisteröinti voimassa 5 vuotta hakemuspäivästä lukien ja se voidaan uudistaa neljästi viideksi vuodeksi kerrallaan.

Rekisteröinti ulkomailla

Suomen alueen ulkopuolella mallioikeutta voi hakea joko yksittäisen maan rekisteriviranomaisilta tai voi käyttää apuna kansainvälisiä järjestelmiä. Näistä esimerkkinä EU:n laajuinen mallioikeus tai WIPO:n hallinnoima kansainvälinen rekisteröinti. Lue lisää.

Lisätietoja/Yhteydenotot

Palvelemme Teitä mielellämme kaikissa mallioikeuden hakemiseen ja rekisteröintiin liittyvissä asioissa. Mikäli teillä on kysyttävää mallioikeudesta, ottakaa yhteyttä asiakasneuvonnan numeroomme 029 509 5532.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.06.2015