Uuden muotoilun suojaajalle

Tuotteiden muotoiluun käytetään yrityksissä yhä enemmän voimavaroja. Nykyisin tuotteiden menestymistä ei takaa pelkästään se, että tuote on teknisesti hyvä tai edellä kilpailijoitaan, vaan tuotteen täytyy vedota kuluttajiin myös ulkonäöllään ja muodollaan. Tuotteiden muotoilu on tärkeä kilpailutekijä ja siksi se on tärkeää suojata mallirekisteröinnillä. Mikäli uutta muotoilua ei suojaa, mallin suunnittelijalla ei ole tehokasta keinoa puuttua jäljittelijöiden toimintaan.

Mitä mallioikeudella suojataan?

Mallioikeudellisen suojan kohteena on tuotteen tai sen osan muoto. Suojan kohteena tulee aina olla konkreettinen tavara. Sinänsä mallisuojaa käytetään hyvin arkipäiväisissä tuotteissa. Muotoilu ei siis liity vai huonekaluihin tai autoihin, vaan muotoilua on lähes kaikissa tuotteissa ja käyttötavaroissa aina kodinkoneista teräsprofiileihin ja pakkauksista pikkupurtaviin ja ravintolan interiööriin.

Millaisen mallin voi suojata?

Mallin rekisteröinti edellyttää, että malli on uusi ja yksilöllinen. Mallia pidetään uutena, jos samanlainen malli ei ole tullut julkiseksi ennen hakemuksen tekemispäivää. Mallin yksilöllisyys tarkoittaa sitä, että haettavan mallin kokonaisvaikutelma eroaa riittävästi jo julkiseksi tulleiden mallien kokonaisvaikutelmasta. Mallin yksilöllisyyttä arvioidaan tuoteryhmittäin asiaan perehtyneen käyttäjän näkökulmasta.

Tutustu tarkemmin mallin rekisteröimiseen.

Voit helposti tutkia jo rekisteröityjä malleja maksuttomasti Mallinetissä.