PCT-hakemuslomakkeet

Hakemuslomakkeen (Request) ja lomakkeen, jolla pyydetään patentoitavuuden esitutkimusta (Demand), voit hakea WIPOn lomakesivuilta

  • Hakemuslomakkeen numero on PCT / RO / 101
  • Patentoitavuuden esitutkimuslomakkeen numero on PCT / IPEA / 401.

Molempien täyttöohjeet löytyvät lomakkeen loppupuolelta.

Lomakkeen voi täyttää sähköisesti "Editable pdf"-muodossa.

Kohdista "Filled-in sample of the Request Form" ja "Filled-in sample of the Demand form" löydät esimerkit täytetyistä lomakkeista.

Lue lisää PCT-hakemuksen tekemisestä

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.06.2019