Patenttiluokitus tietokantahakujen avuksi

Patenttiluokitus kertoo, mihin tekniikan alaan keksintö kuuluu. Tällä hetkellä kaksi laajimmin käytettyä patenttiluokitusjärjestelmää ovat kansainvälinen patenttiluokitus (IPC) ja Cooperative Patent Classification (CPC).

Patenttiluokituksesta on apua, kun tehdään tietokantahakuja. Luokituksen avulla haun saa kohdistettua haluttuun tekniikan alaan, jotta hakutulosten määrä pysyisi kohtuullisena.

Kansainvälinen patenttiluokitus (IPC)

Kansainvälistä patenttiluokitusta (IPC) voi käyttää kaikissa PRH:n tarjoamissa tietokannoissa. IPC-luokat on merkitty jokaisen patenttijulkaisun etusivulle kohtaan, jossa on lyhenne "Int.Cl. (2015.01)". Suluissa oleva numero vaihtelee, sillä se kertoo, minkä IPC-version mukaan luokitus on tehty.

IPC-luokitusta päivitetään vuosittain. Vanhat luokituskaaviot on tallennettu IPC:n kotisivuille. Siirry IPC:n kotisivuille

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
. (Välilehdellä Catchwords on pieni hakusanakirja, jonka avulla voi etsiä sopivia luokkia. Huomaa myös haku Search-välilehdellä.) Luokituskuvaukset ovat englaniksi ja ranskaksi. Tarvittaessa voit kääntää sivuston suomeksi käyttämällä internetin käännöspalveluja.

Lue lisää WIPO:n kotisivuilta. (WIPO – Maailman henkisen omaisuuden järjestö)

Perusasioita IPC:stä ja luokitussäännöistä voi lukea englanniksi oppaasta: Guide to the IPC.

Cooperative Patent Classification (CPC)

IPC-luokitukseen perustuva Cooperative Patent Classification (CPC) -luokitus kasvattaa suosiotaan etenkin suurien virastojen käytösssä. Se on tiedonhakijalle usein käyttökelpoisempi kuin kansainvälinen patenttiluokitus IPC, sillä siinä tekniikan alat on jaoteltu 250 000 ryhmään, kun taas IPC:ssä tekniikan kaikki alat on jaoteltu runsaaseen 70 000 ryhmään.

CPC on Euroopan patenttiviraston (EPO) ja USA:n patenttiviraston (USPTO) yhdessä ylläpitämä järjestelmä, ja monet kansalliset virastot, PRH mukaan lukien, luokittelevat omat julkaisunsa CPC:hen. Tämän lisäksi EPO luokittelee myös PCT-minimidokumentaatioon kuuluvat julkaisut CPC:hen (DE, FR, UK, CH, RU, JP, AU, CA, PCT). CPC:n käytössä tiedonhauissa on kuitenkin huomioitava, ettei se kata kaikkia patenttijulkaisuja. Toisin kuin IPC-luokituksessa, CPC:ssä luokkaa ei merkitä patenttijulkaisuun, joten CPC-luokkaa voi hyödyntää vain sähköisissä tiedonhauissa.

Lue lisää CPC:stä Cooperative Patent Classificationin verkkosivuilta.

Lisätietoa patenttiluokituksesta ja apua luokan määrittämiseen saat neuvontapalvelustamme.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 05.11.2021