Uutuustutkimus

Keksinnön uutuus on sen patentoimisen ehdoton edellytys. Uutuus kannattaa aina selvittää, koska patentoinnin kustannukset voivat olla suuret, eikä turhasta kannata maksaa.

Tilaamalla PRH:lta uutuustutkimuksen voit selvittää kehitteillä olevan ideasi tai keksintösi uutuutta. Voit hyödyntää uutuustutkimusta myös, jos harkitset väitteen tekemistä, mitätöintikanteen nostamista tai patentin lisensiointia tai ostamista.

Voit valita kiinteähintaisen tai laajemman, tuntiveloitteisen uutuustutkimuksen.

Tutkimuksen anti

Uutuustutkimuksessa etsitään sellaiset patenttijulkaisut, joissa on esitetty tilauksessa kuvatun teknisen ratkaisun kaltaisia tai sitä läheisesti muistuttavia ratkaisuja. Voit tilata tutkimukseen myös maksullisen kommentin, joka sisältää lyhyen referoinnin löytyneistä, useimmiten vieraskielisistä, julkaisuista.

Kuinka kauan tutkimus kestää?

 • Kiinteähintainen uutuustutkimus: noin kaksi viikkoa
 • Tuntiveloitteinen uutuustutkimus: noin kolme viikkoa

Jos tarvitset vastauksia pikaisesti, voit tilata meiltä keksinnön online-esitutkimuksen.
Lue lisää keksinnön online-esitutkimuksesta.

Huomioi, että mahdolliset työjonot kyseisen tekniikan alalla ja esimerkiksi loma-ajat voivat pidentää toimitusaikaa.

Hinta

 • Kiinteähintainen uutuustutkimus: 850 € + ALV
 • Tuntiveloitteinen uutuustutkimus: perusmaksu 120 € + 120 €/tunti + ALV
  • Tilaajana voit määrätä ylärajan käytettävälle tunti- tai rahamäärälle. Pari kolme tuntia riittää harvoin luotettavan tutkimuksen tekemiseen, yleensä kattava tutkimus vaatii noin 6-10 tuntia. Jos kyseisellä tekniikan alalla on paljon patentteja tai tutkittava tekniikka on monimutkaista, aikaa kuluu enemmän kuin yksinkertaisemman keksinnön tutkimiseen.
 • mahdollinen kommentti
 • mahdolliset kopiot viitejulkaisuista
 • toimitus- ja laskutuslisät

Tutustu tarkemmin hinnastoon.

Näin teet tilauksen

Tee tilaukseen selkeä, looginen ja yksinkertainen toimeksianto, jotta tutkijainsinööri pääsee suoraan käsiksi juuri sinua kiinnostaviin asioihin.

Hyvästä toimeksiannosta syntyy hyvä ja luotettava lopputulos.

Kerro tilauksessa seuraavat asiat:

 • Kiinteähintainen uutuustutkimus:
  • Keksinnön tarkka kuvaus. Kiinteähintainen tutkimus voi kohdistua vain yhteen keksinnölliseen ajatukseen. Esittele kuvauksessa keksinnön tausta, keksinnön ratkaisema ongelma ja keksinnön olennaiset piirteet yksityiskohtaisesti. Olennaisten piirteiden kuvaus voi olla esimerkiksi
   • lista keksinnön olennaisista piirteistä, tai
   • luonnos itsenäisestä patenttivaatimuksesta.
 • Tuntiveloitteinen uutuustutkimus:
  • Keksinnön kuvaus eli lyhyt selvitys keksinnöstä ja keksinnön piirteet, esimerkiksi keksintöilmoitus, alustava patenttihakemus, mielellään myös piirustus.

Näin lähetät tilauksen

Voit lähettää tilauksen postitse tai suojatulla sähköpostilla. Katso yhteystiedot ja ohjeet suojatun sähköpostin käyttöön.

Avaa tilauslomake:

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.03.2018