Uutuustutkimus

Keksinnön uutuus on sen patentoimisen ehdoton edellytys. Uutuutta kannattaa selvittää ennen hakemuksen jättämistä, koska patentoinnin kustannukset voivat olla suuret, eikä turhasta kannata maksaa. Tilaamalla PRH:lta uutuustutkimuksen voit selvittää kehitteillä olevan ideasi tai keksintösi uutuutta.

Tutkimuksen kattavuus riippuu tutkimukseen käytetystä ajasta. Mitä kauemmin hakuja tehdään, sitä todennäköisemmin mahdolliset estejulkaisut löytyvät. Tyypillisesti tutkimukset kestävät yhdestä muutamaan työpäivään. Mikäli keksinnölle on olemassa selkeitä uutuuden esteitä, ne melko usein löytyvät jo tutkimuksen ensimmäisenä päivänä. Näin ollen jo yhden päivän tutkimusaika voi antaa kohtuullisen kattavuuden uutuustutkimukselle. Mikäli keksintö on monimutkainen tai halutaan kattavampi tutkimus, tarvitaan enemmän tutkimusaikaa.

Voit valita kiinteähintaisen tai laajemman, tuntiveloitteisen uutuustutkimuksen.

 • Kiinteähintainen uutuustutkimus sisältää tutkimusaikaa noin yhden työpäivän. Sen voit tilata, jos keksintösi on niin selkeä, että voit määritellä sen olennaiset piirteet listan tai alustavan patenttivaatimuksen muodossa. Näin tutkijan ei tarvitse aloittaa olennaisten piirteiden määrittelyllä, vaan hän voi aloittaa tietokantahaut suoraan tilauksen perusteella.
 • Tuntiveloitteisessa uutuustutkimuksessa tutkija käyttää tutkimukseen ennalta sovitun ajan. Tutkimus kannattaa tilata jos haluat kiinteähintaista kattavamman tutkimuksen tai jos keksintösi on vielä idea-asteella eivätkä sen olennaiset piirteet ole vielä tiedossasi.
Huomioi, että emme tee uutuustutkimuksia patenttihakemukselle tai patentille, jos PRH on viranomaisena tehnyt uutuustutkimuksen kyseiselle hakemukselle tai sen etuoikeushakemukselle. Emme myöskään tee uutuustutkimusta hyödyllisyysmallille tai -hakemukselle, jos PRH on viranomaisena käsitellyt kyseistä hakemusta. Rekisteröidylle hyödyllisyysmallille tai vireillä olevalle hakemukselle voit tilata virallisen hyödyllisyysmallin tutkimuksen.

Tutkimuksen anti

Uutuustutkimuksen tarkoituksena on etsiä mahdollisia esteitä patentoinnille. Uutuustutkimuksessa etsitään sellaisia julkaisuja, joissa on esitetty tilauksessa kuvatun teknisen ratkaisun kaltaisia tai sitä läheisesti muistuttavia ratkaisuja. Tutkimusraportti sisältää tutkimuksessa käytetyt tietokannat, patenttiluokat ja hakutermit sekä listan tutkimuksessa löytyneistä julkaisuista.

Liitämme tutkimusraportiin kopiot tärkeimmistä viitejulkaisuista (maks. 10 kpl). Maksua vastaan voit tilata kopiot myös mahdollisista muista julkaisuista. Patenttijulkaisut ovat yleensä nähtävissä myös ilmaisissa patenttitietokannoissa, kuten Espacenetissä.

Voit tilata tutkimukseen myös maksullisen kommentin viitejulkaisujen sisällöstä. Kommentissa kerrotaan mitä keksinnön piirteitä viitejulkaisuissa esiintyy, mutta ei oteta kantaa keksinnön patentoitavuuteen.

Kuinka kauan tutkimus kestää?

 • Kiinteähintainen uutuustutkimus: noin kaksi viikkoa
 • Tuntiveloitteinen uutuustutkimus: noin kolme viikkoa

Jos tarvitset vastauksia pikaisesti, voit tilata meiltä keksinnön online-esitutkimuksen.
Lue lisää keksinnön online-esitutkimuksesta.

Huomioi, että mahdolliset työjonot kyseisen tekniikan alalla ja esimerkiksi loma-ajat voivat pidentää toimitusaikaa.

Hinta

 • Kiinteähintainen uutuustutkimus: 950 € + ALV
 • Tuntiveloitteinen uutuustutkimus: perusmaksu 170 € + 130 €/tunti + ALV
  • Tilaajana voit määrätä ylärajan käytettävälle tunti- tai rahamäärälle. Pari kolme tuntia riittää harvoin luotettavan tutkimuksen tekemiseen, yleensä kattava tutkimus vaatii vähintään 6-10 tuntia. Jos kyseisellä tekniikan alalla on paljon patentteja tai tutkittava tekniikka on monimutkaista, aikaa kuluu enemmän kuin yksinkertaisemman keksinnön tutkimiseen.
 • mahdollinen kommentti: 325 € + ALV
 • mahdolliset lisäkopiot viitejulkaisuista: 5,00 €/julkaisu + ALV
 • laskutuslisä: 6,50 € + ALV

Tutustu tarkemmin hinnastoon.

Kuvaa keksintö selkeästi

Tee tilaukseen selkeä, looginen ja yksinkertainen toimeksianto, jotta tutkijainsinööri pääsee suoraan käsiksi juuri sinua kiinnostaviin asioihin. Hyvästä toimeksiannosta syntyy hyvä ja luotettava lopputulos.

Kerro tilauksessa seuraavat asiat:

 • Kiinteähintainen uutuustutkimus:
  • Keksinnön tarkka kuvaus. Kiinteähintainen tutkimus voi kohdistua vain yhteen keksinnölliseen ajatukseen. Esittele kuvauksessa keksinnön tausta, keksinnön ratkaisema ongelma ja keksinnön olennaiset piirteet yksityiskohtaisesti. Olennaisten piirteiden kuvaus voi olla
    • lista keksinnön olennaisista piirteistä, tai
    • luonnos itsenäisestä patenttivaatimuksesta.
 • Tuntiveloitteinen uutuustutkimus:
  • Keksinnön kuvaus eli lyhyt selvitys keksinnöstä ja keksinnön piirteet, esimerkiksi keksintöilmoitus, alustava patenttihakemus, mielellään myös piirustus.
  • Tutkimukseen käytettävissä oleva tuntimäärä.Tutkimuksen hinta perustuu tutkimukseen käytettyyn aikaan. Neuvontainsinöörit auttavat tarvittaessa tapaukseesi sopivan tutkimusajan määrittelyssä.

Näin teet tilauksen

Voit tehdä tilauksen nettilomakkeella tai pdf-lomakkeella:

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.07.2022