Mikä on patentti?

Hakija saa pyynnöstä paperisen patenttikirjan myönnetylle patentilleen.

Patentti on yksinoikeus käyttää keksintöä.

Keksinnön käytöllä tarkoitetaan esimerkiksi tuotteen ammattimaista valmistusta, myyntiä ja maahantuontia. Patentti suojaa aineetonta omaisuutta samaan tapaan kuin aidat, lukot ja vakuutukset suojaavat konkreettista omaisuutta. Patentin voi myydä tai sen suojaamaan keksintöön voidaan myöntää käyttölupa eli lisenssi.

Millaiseen keksintöön voit saada patentin.

Patentin voimassaolo

Patentti on voimassa niissä maissa, joissa patenttia on haettu ja se on saatu. Suomessa patentin myöntää Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Myös Euroopan patenttivirastolla (EPO) on oikeus myöntää Suomea koskevia eurooppapatentteja. Patentti on voimassa rajoitetun ajan, yleensä korkeintaan 20 vuotta hakemuksen tekemispäivästä. Jotta patentti pysyisi voimassa, siitä on maksettava vuotuiset ylläpitomaksut eli vuosimaksut.

Lue lisää:

Miksi patenttijärjestelmä on luotu?

Patenttijärjestelmällä pyritään saamaan keksinnöt julkisiksi. Patentti on vaihtokauppa keksijän ja valtiovallan välillä. Keksijä esittelee keksintönsä patenttiviranomaiselle ja suostuu siihen, että keksintö julkistetaan tietyn ajan kuluttua (yleensä 18 kuukautta hakemuksen jättämisestä eli tekemispäivästä). Vastineeksi hän saa yksinoikeuden keksintöön tietyksi ajaksi, jos se täyttää keksinnöille laissa asetetut vaatimukset.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.03.2017