Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Seuraa kilpailijoitasi

Patenttitietokannoista voit seurata kilpailijoidesi patenttihakemusten käsittelyä, myönnettyjä patentteja sekä patenttien voimassaoloa. Patenttitiedon avulla voit selvittää myös paljon muuta kilpailijoihin liittyvää tietoa. Patenttitietokantoihin kohdistetut selvitykset vastaavat muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mihin maihin patentteja on haettu?
  • Mille markkinoille milläkin tuotteella tähdätään?
  • Mihin kaikkeen kilpailija panostaa tuotekehitystoiminnassaan?
  • Millaisia ovat patentoinnin vuosittaiset muutokset?
  • Keitä ovat kilpailijan keksijät ja tuotekehittelijät?
  • Onko kilpailijalla yhteistyökumppaneita muissa yrityksissä tai tutkimuslaitoksissa?
  • Missä maissa alaa tutkitaan? Missä ovat markkinat?

Voit myös tilata kilpailijaseurantaa meiltä. Lue lisää.

Vinkkejä seurantaan

Patentoidusta tekniikasta sekä patenttihakemusten ja voimassa olevien patenttien lukumäärästä saat tietoa kilpailijasi tutkimustoiminnasta ja sen painotuksista. Se missä maissa patentteja on haettu, kertoo suoraan patentoijan eri markkina-alueita koskevista suunnitelmista.

Yhteistyönä syntyneet keksinnöt patentoidaan usein yhdessä. Organisaatioiden yhteistyösuhteet tulevat siis ilmi yhteisomistetuista patenteista. Jos patentit ovat vain toisen yhteistyökumppanin nimissä, side voi löytyä keksijätiedoista.

Kilpailijan toimia voidaan tarkkailla laajasti seuraamalla heidän kaikkea patentointiaan. Esimerkiksi aktiivinen patentointi jollakin tietyllä tekniikan alalla antaa selviä viitteitä kehitystoiminnan painopistealueista, ja siten odotettavissa olevista uusista kaupallisista sovelluksista.

Kun verrataan eri yrityksiä toisiinsa, on huomioitava, että patentointistrategioissa on yritysten välisiä eroja, minkä vuoksi patenttien lukumäärät eivät ole välttämättä suoraan vertailukelpoisia keskenään. Sen sijaan tuotekehitystoiminnassa ja sen tuloksissa tapahtuvista muutoksista voidaan saada käsitys seuraamalla yrityksen patenttien lukumääriä ja patentoidun tekniikan aloja vuosittain. Tällöin eri kilpailijoiden toisistaan poikkeavat kehityssuunnat tulevat esiin.

Tutustu patenttitietokantoihin.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 18.07.2019