Patentin hakijan tai haltijan muutos (siirto)

Patentin tai hakemuksen voi myydä tai muutoin siirtää toiselle haltijalle. Siirrosta on tärkeää tehdä merkintä patenttirekisteriin. Siirto, jota ei ole merkitty rekisteriin, ei ole voimassa kolmatta osapuolta kohtaan, joka vilpittömässä mielessä on saanut oikeuden patenttiin.

Jos haltijoita on useita, voi kukin siirtää oman osuutensa ilman muiden haltijoiden suostumusta. Yrityksen sulautuminen tai jakautuminen edellyttää siirron merkitsemistä, jos yrityksen Y-tunnus muuttuu.

Siirtopyynnöstä tai asiakirjoista pitää ilmetä seuraavat tiedot:

  • patentin tai hakemuksen numero
  • aikaisemman haltija tai hakijan nimi
  • uuden haltijan tai hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä yrityksen Y-tunnus
  • päivämäärä, jolloin oikeudet ovat siirtyneet
  • siirtäjän päivätty allekirjoitus
  • siirron saajan allekirjoitus tai suostumus siirtoon.

Siirron voi ilmoittaa toimittamalla kopion allekirjoitetusta siirtokirjasta. Hae esimerkkilomake siirtokirjasta Lomakkeet-sivulta.

Siirtopyyntö voi olla myös kopio muusta asiakirjasta, kuten kauppakirjasta, josta ilmenee edellä mainitut tiedot. Mahdolliset liikesalaisuudet on syytä peittää asiakirjasta.

Jos uusi haltija tai hakija käyttää asiamiestä, tarvitaan asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite sekä asiamiehen valtakirja. Jos haltijan tai hakijan kotipaikka ei ole Suomessa, hänellä täytyy olla asiamies, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueella.

Miten ilmoitat muutoksesta?

Ilmoita muutoksesta PRH:lle kirjallisesti. Voit lähettää ilmoituksen liitteineen PRH:n kirjaamoon postitse, sähköpostilla tai suojatulla sähköpostilla. Asiakirjat voi myös tuoda PRH:n asiakaspalveluun.

Katso kirjaamon yhteystiedot.

Maksut

Hakemuksen siirron merkitseminen on maksutonta. Patentin siirto on maksullista. Maksu rekisteriin tehtävästä merkinnästä tulee suorittaa PRH:n tilille ennen muutoksen merkitsemistä. Ilmoita maksun viitetietona hakemuksen tai patentin numero.

Katso tilinumerot Hinnastot ja maksuohjeet -sivulta.
Katso maksun suuruus hinnaston Muita maksuja -sivulta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.08.2021