Hakijan tai haltijan nimen, kotipaikan tai osoitteen muutos

Patentin hakijan tai haltijan nimen, kotipaikan ja osoitteen muutoksesta on tärkeää ilmoittaa PRH:lle.

Lisää muutospyyntöön seuraavat tiedot:

  • patentin tai hakemuksen numero
  • muuttuneet tiedot, eli hakijan tai haltijan uusi nimi tai toiminimi, kotipaikka tai osoite
  • hakijan tai haltijan päivätty allekirjoitus.

Ulkomaisen hakijan tai haltijan pitää lisäksi toimittaa kopio uuden nimen osoittavasta asiakirjasta, kuten henkilökortista tai kaupparekisteriotteesta. PRH voi tarkistaa suomalaisen henkilön tai yrityksen tiedot väestötietojärjestelmästä tai PRH:n rekisteristä.

Nimen- ja osoitteenmuutosta koskeva merkintä on maksuton.

Miten ilmoitat muutoksesta?

Ilmoita muutoksesta PRH:lle kirjallisesti. Voit lähettää ilmoituksen liitteineen PRH:n kirjaamoon postitse, sähköpostilla tai suojatulla sähköpostilla. Asiakirjat voi myös tuoda PRH:n asiakaspalveluun.

Katso kirjaamon yhteystiedot.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.08.2021